Cicle Formatiu Grau Superior
Dietètica

Sanitat

Tècnic/a superior en Dietètica

CONTACTE

COMPETÈNCIA
És competència general d’aquest tècnic elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius, i controlar la qualitat de l’alimentació humana, analitzar els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals, i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d’alimentació de la població, sota la supervisió corresponent.

El cicle formatiu de Dietètica d’aquest centre ofereix als alumnes una visió holística de la salut, considerant l’alimentació un pilar fonamental que es complementa amb altres hàbits imprescindibles per a la millora de l’estil de vida.

Treballem amb metodologies actives perquè posem l’alumne al centre del seu aprenentatge. Algunes de les metodologies que utilitzem són el treball en projectes, el mètode d’experts, la discussió de casos o el treball cooperatiu, el qual afavoreix l’establiment de relacions positives basades en el respecte mutu, la generositat, la solidaritat i l’empatia, la base del que nosaltres entenem com a competències de “vida”.

Gràcies al fet de tenir a l’Escola altres cicles de salut, esport i gastronomia, tenim dinàmiques on els alumnes interaccionen per a un aprenentatge recíproc i molt més profund.

A més de veure les versions i protocols oficials de dietètica, reptem a l’alumnat per a fomentar el pensament crític i valorar i crear noves perspectives de la dietètica, des d’un enfocament totalment global on la salut de la persona entesa més enllà d’una salut física, mental i emocional és l’eix vertebrador de la nostra causa.

Denominació: Dietètica
Nivell: formació professional de grau superior
Durada del cicle formatiu: 2.000 hores
Formació en el centre educatiu: 1.590 hores
Formació en centres de treball: 410 hores

 • C1: Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica
 • C2: Alimentació equilibrada
 • C3: Dietoteràpia
 • C4: Control alimentari
 • C5: Microbiologia i higiene alimentària
 • C6: Educació sanitària i promoció de la salut
 • C7: Fisiopatologia aplicada a la dietètica
 • C8: Relacions en l’àmbit de treball
 • C9: Formació i orientació laboral
 • C10: Formació en centres de treball
 • C11: Síntesi

El treball enfocat en noves metodologies ha propiciat que es creïn diferents projectes amb entitat pròpia. Us presentem els més rellevants.

Consulta:

Es treballaran els aspectes de gestió d’una consulta de dietètica i les eines pel dia a dia a una consulta com són l’elaboració de qüestionaris, l’entrevista dietètica, l’antropometria bàsica, energia i requeriments nutricionals de l’alimentació saludable, la comunicació amb el pacient així com la seva adherència al canvi d’hàbits a través de l’ús d’eines de coaching nutricional.

Hàbits: 

Es fomenta l’activitat física saludable per tal de promoure hàbits saludables entre ells com a futurs professionals sanitaris a més de proporcionar-los coneixement del seu propi cos i dels diferents tipus d’activitat física que es poden realitzar en les persones sanes.

Salut integral: 

Continuació del projecte Hàbits en el qual es continua aportant valor a un estil de vida saludable posant l’accent a l’activitat física en diferents processos patològics, a les tècniques de relaxació i control d’estrès així com a altres aspectes i tècniques complementàries que poden millorar la nostra salut: la fitoteràpia, la suplementació i els remeis naturals.

Alimentació saludable: 

Projecte troncal de 1r curs de dietètica on s’assenten les bases d’una alimentació saludable (guies alimentàries), coneixement d’aliments i ingredients (des del sabor fins la composició) i tècniques culinàries.

Es fomenta l’aprenentatge recíproc amb els alumnes de 3r de cuina pel que fa a les tècniques culinàries bàsiques, la cuina de proximitat, la matèria primera i l’alimentació saludable.

Microbiota

Projecte on ens centrarem en l’estudi de la microbiota com a òrgan, des de la seva composició i organització, a la seva funcionalitat i relació amb diferents patologies conegudes.

Fermentació

Projecte on s’estudiaran les fermentacions des de diferents perspectives. Veurem els diferents tipus de fermentacions, els aliments que se’n deriven, realitzarem i tastarem aliments fermentats i veurem quines repercussions tenen per la salut i la seva finalitat com a tècnica de conservació dels aliments.

Dona:

Projecte centrat en la salut femenina. Es veuran les etapes fisiològiques (adolescència, embaràs, lactància i menopausa) i es relacionaran amb les seves necessitats i les patologies més habituals (SOP, TCA, amenorrea, endometriosi).

Competició: 

Projecte enfocat a l’alimentació destinada a la millora del rendiment atlètic. Inclou la divulgació sobre “alimentació i esport” als alumnes dels cicles d’esports

Les classes del cicle de dietètica es realitzen en horari de matí

El calendari segueix el calendari escolar establert per cicles de grau superior del Departament d’Educació. Normalment s’inicien les classes durant la tercera setmana de setembre

Semipresencialitat

El cicle es pot cursar en semipresencialitat, una mesura flexibilitzadora de la formació professional que té l’objectiu de facilitar l’accés als estudis a les persones que no poden assistir presencialment a totes les hores lectives (per exemple, per motius laborals).

La característica principal és que és aplicable a tots els mòduls, crèdits o unitats formatives que es cursin o només a una part i és important assistir presencialment a almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.

Tutora de 1r de dietètica: Laia Puigdellívol Saez
Correu: lpuigdellivol@joviat.cat

Tutor de 2n de dietètica: Dani Badia Martinez
Correu: dbadia@joviat.cat

DESCARREGA'T FITXA
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+