Cicle Formatiu Grau Superior
Ensenyament i animació socioesportiva

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Tècnic/a superior en Ensenyament i animació socioesportiva

CONTACTE
INSTAGRAM-MAILING

Instagram cicles d’ESPORTS  Joviat

DESCARREGA'T FITXA

COMPETÈNCIES
Elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació físic-esportius recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps de lleure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits de cost previstos.

DURADA DELS ESTUDIS
• 2.000 hores repartides en 2 cursos acadèmics.
•  383 hores FCT (Formació Centres de Treball) en empreses del sector.

HORARI
• De dilluns a divendres en horari de mati.

QUE MÉS OFERIM?
• Intervencions pràctiques reals amb alumnes de l’escola, residències per a gent gran, sessions amb AMPANS i altres entitats.
• Tutoria individualitzada.
• Borsa de treball.

ITINERARI ESPORTS JOVIAT
Amb la continuïtat dels nostres graus superiors esportius podràs obtenir fins a 7 títols en 4 anys.


Grau Mitjà QUÈ MÉS OFERIM?

Amb el GM de Guia en el medi natural i de temps lliure:

 • GM de Guia en el medi natural i de temps lliure.
 • Titulació de monitor de lleure si fan les hores de pràctiques corresponents que falten.
 • Prova accés de grau mitjà de socorrisme + algunes matèries.
 • Prova accés de cicle inicial de senderisme + algunes matèries.
 • Prova accés de cicle final de muntanya mitjana + algunes matèries.

Amb el GM de Guia en el medi natural i de temps lliure + GS d’Ensenyament i animació socioesportiva:

 • SEAS.
 • Grau Mitjà de socorrisme fent les assignatures que els queden en horaris de tècnics esportius.
 • Cicle inicial de senderisme fent les assignatures que els queden en horaris de tècnics esportius.
 • Cicle final de muntanya mitjana fent les assignatures que els queden en horaris de tècnics esportius.
 • Titulació director de lleure.

Amb el GS de Guia en el medi natural i de temps lliure + GS de Condicionament físic:

 • (Tècnic 1 / Grau mitjà?) de socorrisme fent les assignatures que els queden en horaris de tècnics esportius.
 • Cicle inicial de senderisme fent les assignatures que els queden en horaris de tècnics esportius.
 • Cicle final de muntanya mitjana fent les assignatures que els queden en horaris de tècnics esportius.

CONTINGUTS
• Valoració de la condició física i intervenció en accidents.
• Dinamització grupal.
• Planificació de l’animació socioesportiva.
• Metodologia de l’ensenyament d’activitats fisicoesportives.
• Activitats fisicoesportives individuals.
• Activitats d’oci i temps lliure.
• Activitats fisicoesportives d’implements.
• Activitats fisicoesportives d’equip.
• Jocs i activitats fisicorecreatives i d’animació turística.
• Activitats fisicoesportives per a la inclusió social.
• Formació i orientació laboral.
• Anglès tècnic.
• Projecte d’ensenyament i
animació Socioesportiva.
• Formació en centres de treball.

ACCÉS A GS
• Tenir títol de batxillerat.
• Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà).
• Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior.
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys.

CONTINUITAT
• Altres Cicles Formatius.
• Món laboral.
• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys.

SORTIDES PROFESSIONALS
• Professor d’activitats fisicoesportives.
• Animador fisicoesportiu i recreatiu.
• Animador d’activitats d’inclusió socioesportiva.
• Animador de vetllades i espectacles en instal·lacions turístiques i d’activitats recreatives a l’aire lliure en instal·lacions turístiques.
• Coordinador d’activitats d’animació esportiva.
• Coordinador d’activitats fisicoesportives en instal·lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades.
• Coordinador de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
• Coordinador de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura.
• Coordinador d’activitats paracurriculars en el marc escolar.
• Cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil.
• Director de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
• Director de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura.
• Director d’activitats para curriculars en el marc escolar.
• Cap de departament d’animació turística.
• Cronometrador, jutge i àrbitre de competicions esportives no oficials.
• Promotor esportiu i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic.
• Monitor d’activitats fisicoesportives i recreatives en campaments.
• Monitor de temps lliure.

SORTIDES PROFESSIONALS
• Professor d’activitats fisicoesportives.
• Animador fisicoesportiu i recreatiu.
• Animador d’activitats d’inclusió socioesportiva.
• Animador de vetllades i espectacles en instal·lacions turístiques i d’activitats recreatives a l’aire lliure en instal·lacions turístiques.
• Coordinador d’activitats d’animació esportiva.
• Coordinador d’activitats fisicoesportives en instal·lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades.
• Coordinador de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
• Coordinador de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura.
• Coordinador d’activitats paracurriculars en el marc escolar.
• Cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil.
• Director de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
• Director de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura.
• Director d’activitats para curriculars en el marc escolar.
• Cap de departament d’animació turística.
• Cronometrador, jutge i àrbitre de competicions esportives no oficials.
• Promotor esportiu i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic.
• Monitor d’activitats fisicoesportives i recreatives en campaments.
• Monitor de temps lliure.

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT
• Director de lleure.
• Animació fisicoesportiva i recreativa.
• Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i
• desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council. DEA

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+