Cicle Formatiu Grau Superior
Ensenyament i animació socioesportiva

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Converteix-te en Tècnic/a d’Ensenyament en Animació Socioesportiva

2000 hores repartides en 2 cursos acadèmics

Amb 383 hores FCT en empreses del sector

 

Fes les teves pràctiques a centres referents!

Premi Formació Professional de Catalunya reconegut amb les millors pràctiques innovadores de l’any 2022

Joviat és guanyadora del Premi FPCAT de Formació Professional de Catalunya reconegut amb les millors pràctiques Innovadores de 2022. Uns premis conscients de la importància que té l’FP en el mercat laboral i que reconeixen, valoren i fomenten les bones pràctiques i de qualitat.

Durant 383 hores et formaràs en centres referents que col·laboren amb Joviat per assegurar-nos que el teu aprenentatge està a l’altura de la demanda del mercat laboral.

Elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació físic-esportius recreatius per a tota mena d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps de lleure. També coordinar les actuacions dels professionals implicats, garantint la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits de cost previstos.

• 2.000 hores repartides en 2 cursos acadèmics.
•  383 hores FCT (Formació Centres de Treball) en empreses del sector.

De dilluns a divendres en horari de matí.

• Intervencions pràctiques reals amb alumnes de l’escola, residències per a gent gran, sessions amb AMPANS i altres entitats.
• Tutoria individualitzada.
• Borsa de treball.

• Valoració de la condició física i intervenció en accidents.
• Dinamització grupal.
• Planificació de l’animació socioesportiva.
• Metodologia de l’ensenyament d’activitats fisicoesportives.
• Activitats fisicoesportives individuals.
• Activitats d’oci i temps lliure.
• Activitats fisicoesportives d’implements.
• Activitats fisicoesportives d’equip.
• Jocs i activitats físiques i creatives d’animació turística.
• Activitats fisicoesportives per a la inclusió social.
• Formació i orientació laboral.
• Anglès tècnic.
• Projecte d’ensenyament i
animació Socioesportiva.
• Formació en centres de treball.

• Tenir títol de batxillerat.
• Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà).
• Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior.
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys.

• Altres Cicles Formatius.
• Món laboral.
• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys.

• Professor d’activitats fisicoesportives.
• Animador fisicoesportiu i recreatiu.
• Animador d’activitats d’inclusió socioesportiva.
• Animador de vetllades i espectacles en instal·lacions turístiques i d’activitats recreatives a l’aire lliure en instal·lacions turístiques.
• Coordinador d’activitats d’animació esportiva.
• Coordinador d’activitats fisicoesportives en instal·lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades.
• Coordinador de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
• Coordinador de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura.
• Coordinador d’activitats paracurriculars en el marc escolar.
• Cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil.
• Director de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
• Director de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura.
• Director d’activitats para curriculars en el marc escolar.
• Cap de departament d’animació turística.
• Cronometrador, jutge i àrbitre de competicions esportives no oficials.
• Promotor esportiu i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic.
• Monitor d’activitats fisicoesportives i recreatives en campaments.
• Monitor de temps lliure.

• Director de lleure.
• Animació fisicoesportiva i recreativa.
• Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i
• desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council. DEA

ITINERARI ESPORTS JOVIAT
Amb la continuïtat dels nostres graus superiors esportius podràs obtenir fins a 7 títols en 4 anys.


Grau Mitjà QUÈ MÉS OFERIM?

Amb el GM de Guia en el medi natural i de temps lleure:

 • GM de Guia en el medi natural i de temps lleure.
 • Titulació de monitor de lleure si fan les hores de pràctiques corresponents que falten.
 • Prova accés de grau mitjà de socorrisme + algunes matèries.
 • Prova accés de cicle inicial de senderisme + algunes matèries.
 • Prova accés de cicle final de muntanya mitjana + algunes matèries.

Amb el GM de Guia en el medi natural i de temps lleure + GS d’Ensenyament i animació socioesportiva:

 • SEAS.
 • Grau Mitjà de socorrisme fent les assignatures que els queden en horaris de tècnics esportius.
 • Cicle inicial de senderisme fent les assignatures que els queden en horaris de tècnics esportius.
 • Cicle final de muntanya mitjana fent les assignatures que els queden en horaris de tècnics esportius.
 • Titulació director de lleure.

Amb el GS de Guia en el medi natural i de temps lleure + GS de Condicionament físic:

 • (Tècnic 1 / Grau mitjà) de socorrisme fent les assignatures que els queden en horaris de tècnics esportius.
 • Cicle inicial de senderisme fent les assignatures que els queden en horaris de tècnics esportius.
 • Cicle final de muntanya mitjana fent les assignatures que els queden en horaris de tècnics esportius.

Informa’t

 Converteix la teva passió en la teva vocació!

INSTAGRAM-MAILING
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+