Graus Superiors ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Cicle Formatiu Grau Superior Condicionament físic

És competència general d’aquest tècnic/a ensenyar i dinamitzar jocs, activitats fisicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements, i activitats de condicionament físic...

Cicle Formatiu Grau Superior Ensenyament i animació socioesportiva

És competència general d’aquest tècnic/a ensenyar i dinamitzar jocs, activitats fisicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements, i activitats de condicionament físic...

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+