Cicle Formatiu Grau Mitjà Farmàcia i parafarmàcia
Formació dual

Sanitat

Tècnic/a en Farmàcia i parafarmàcia

Famílies,
Us convidem a fer una VISITA VIRTUAL I ENTREVISTA PERSONALITZADA per videotrucada.
Perquè volem tenir el mateix tracte càlid, el màxim de proper i acompanyar-vos en el procés d’informació, de preinscripció i de matriculació.
Empleneu aquest formulari i ens trobem virtualment. Gràcies

CONTACTE
Accés al BLOG

La competència general d’aquest títol consisteix a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

FP_DUAL

AULA TALLER
Disposem de productes de farmàcia i parafarmàcia amb taulell de venda i el programa informàtic específic Nixfarma (gestió de magatzem i dispensació de productes).

SEMINARIS amb professionals de l’àmbit com fitoteràpia, homeopatia, odontologia, cosmètica, etc.

VISITES a Fires de Farmàcia (Infarma), farmàcia hospitalària, empreses distribuïdores farmacèutiques (Alliance, Cofares…) i a parafarmàcia.

PRÀCTIQUES D’APARADORISME de productes de parafarmàcia.

REALITZACIÓ DE TALLERS
Simulació SPD (Servei Personalitzat de Dosificació).
Realització de fórmules magistrals al laboratori (cremes, càpsules, pólvores, xarops…).
Tallers d’educació sanitària per a nens de Primària.

DEA
Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council.

PROJECTE FARMÀCIA ACTIVA
Projecte col·laboratiu amb farmàcies de Manresa: Realització de campanyes de salut (tríptics, pòsters i xarxes socials) i disseny d’aparadors a farmàcies properes de l’escola.

Disseny de blogs i newsletters de farmàcia.

Simulació de dispensació i venda de productes, gestió d’estocs i resolució de casos comuns a la farmàcia.

DURADA DELS ESTUDIS
2 cursos acadèmics
Possibilitat de fer hores de formació en DUAL

DUAL:
1.336 h al centre
100 h FCT en empreses del sector
978 h formació DUAL al centre de treball remunerat

NO DUAL:
1.584 h al centre
416 h FCT en empreses del sector

HORARI
1r curs
De dilluns a divendres en torn de matí
2n curs
DUAL: tres matins a la setmana
NO DUAL: quatre matins a la setmana

FORMACIÓ DUAL
Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral i augmentar la capacitació dels futurs professionals, neix la formació dual, on es combina la formació a l’aula i a l’empresa. La formació en empresa es realitza en dues fases, la primera en pràctiques i la segona amb estada remunerada.

CONTINGUTS
Anatomofisiologia i patologia bàsiques
Oficina de farmàcia
Dispensació de productes farmacèutics
Dispensació de productes parafarmacèutics
Formulació magistral
Promoció de la salut
Disposició i venda de productes
Operacions bàsiques de laboratori
Primers auxilis
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Anglès tècnic
Síntesi
Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
Tècnic/a auxiliar de farmàcia
Tècnic/a de farmàcia o de magatzem de medicaments
Tècnic/a en una farmàcia hospitalària o en un establiment de parafarmàcia.

ACCÉS A GM
Graduat en ESO
Tenir un títol de tècnic/a
Haver superat la prova d’accés als Cicles de grau mitjà
Haver realitzat el curs específic d’accés als Cicles de grau mitjà
Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

CONTINUÏTAT
Cicles Formatius de Grau Superior
Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà
Món laboral

DESCARREGA'T FITXA
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+