Cicle Formatiu Grau Mitjà
Cures auxiliars d'infermeria

Sanitat

Tècnic/a en Cures auxiliars d'infermeria

CONTACTE

COMPETÈNCIA
És competència general d’aquest tècnic/a proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència del graduat/da en infermeria.

El cicle formatiu de cures auxiliars d’infermeria d’aquest centre prepara i capacita als alumnes per treballar en centres sanitaris i proporcionar cures als pacients/clients.

En el cicle formatiu de cures auxiliars d’infermeria, l’alumne aprendrà a ser competent proporcionant cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: Com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència del diplomat d’infermeria o si escau, i també, com a membre d’un equip de salut en l’assistència derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

Una vegada finalitzat el cicle de cures auxiliars d’infermeria, podràs entrar al món laboral amb l’ajuda de la nostra borsa de treball, o encaminar-te cap a altres estudis de grau superior.

El curs s’imparteix en un any i s’imparteixen assignatures de caràcter obligatori en les que es combina la teoria amb la formació pràctica.

L’alumnat pot accedir a tots els continguts del cicle a través de la plataforma Moodle que també és una eina de feedback amb el professorat.

Intentem posar a l’alumnat en el centre del seu aprenentatge i per això treballem amb diferents metodologies actives que posen com ara: ABP, pràctiques, simulació, Role playing, treball cooperatiu, tallers i seminaris per part de professionals externs.

Comptem amb un gran ventall d’empreses per a fer la formació en centres de treball.

Denominació: Cures auxiliars d’infermeria
Nivell: formació professional de grau mig
Durada del cicle formatiu: 1.400 hores
Formació en el centre educatiu: 990  hores
Formació en centres de treball: 410 hores

C1 Operacions administratives i documentació sanitària
C2 L’ésser humà davant la malaltia
C3 Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment
C4 Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà
C5 Primers auxilis
C6 Higiene del medi hospitalari i neteja de material
C7 Suport psicològic als pacients/clients
C8 Educació per a la salut
C9 Tècniques d’ajuda odontologicoestomatològica
C10 Relacions en l’equip de treball
C11 Formació i orientació laboral
C12 Formació en centres de treball
C13 Síntesi

El treball enfocat en noves metodologies ha propiciat que es creïn diferents projectes amb entitat pròpia. Us presentem els més rellevants.

Projecte Ghara:
En aquest projecte es treballa en ABP, metodologia centrada en l’aprenentatge, en la recerca i reflexió que segueixen els alumnes per arribar a una solució davant un problema plantejat per l’equip docent en la que han de donar solució a diverses situacions que es poden donar en l’àmbit sanitari. És una manera real d’apropar l’alumat al món laboral on desenvoluparà la seva tasca professional mitjançant la resolució de casos reals amb treball grupal.

Amb aquesta metodologia es potencia l’aprenentatge de continguts a més a més de les competències transversals, com ara les digitals i de treball cooperatiu.

Pràctiques:
Els alumnes, en grups reduïts, realitzen diferents pràctiques en l’àmbit sanitari on tenen una atenció totalment individualitzada.
Per aquestes pràctiques comptem amb una aula totalment equipada (unitat del pacient) que ens permet apropar-nos al màxim a la realitat hospitalària.
Al ser grups reduïts l’alumnat pot realitzar la pràctica tantes vegades com sigui necessari fins a assolir els coneixements treballats, fent una avaluació de manera procedimental.

Projecte de Síntesi:
Aquest projecte permet integrar tots els continguts treballats durant el cicle, assolint els objectius plantejats pel currículum.
Els alumnes escullen un tema que desenvoluparan i treballaran durant el curs de forma cooperativa amb altres alumnes. Planifiquen un projecte d’educació sanitària amb tallers enfocats a un context concret i que finalment s’aplicaran a un dels centres col·laboradors.

Les classes del cicle de cures auxiliars d’infermeria es poden realitzar en horari de matí o en horari de tarda.

El calendari segueix el calendari escolar establert per cicles de grau mig del Departament d’Educació.

Semipresencialitat

El cicle es pot cursar en semipresencialitat, una mesura flexibilitzadora de la formació professional que té l’objectiu de facilitar l’accés als estudis a les persones que no poden assistir presencialment a totes les hores lectives (per exemple, per motius laborals).

La característica principal és que és aplicable a tots els mòduls, crèdits o unitats formatives que es cursin o només a una part i és important assistir presencialment a almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.

Tutora de matí: Laura Quinqué Iriarte
Correu: lquinque@joviat.cat

Tutora de tarda: Esperanza Vicente Bellas
Correu: evicente@joviat.cat

Suport vital bàsic + DEA
Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council.

ACREDITACIÓ
Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria

ACCÉS A GM
Graduat en ESO
Tenir un títol de tècnic/a
Haver superat la prova d’accés als Cicles de grau mitjà
Haver realitzat el curs específic d’accés als Cicles de grau mitjà
Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

SORTIDES PROFESSIONALS
Atenció hospitalària
Atenció primària
Consultes dentals i privades
Àmbit sociosanitari

EMPRESES COL·LABORADORES
Empreses que participen en la formació pràctica dels nostres alumnes:
Fundació Althaia
Fundació sociosanitària de Manresa
Centres d’Atenció Primària de la Catalunya Central
Fundació Ampans
Residència Sant Francesc de Santpedor

CONTINUÏTAT
Cicles Formatius de Grau Superior
Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà
Món laboral

DESCARREGA'T FITXA
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+