Cicle Formatiu Grau Mitjà

Cures auxiliars d'infermeria

Converteix-te en tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria


Horari de matí o tarda –
1.400h 1 curs acadèmic


Prepara’t per treballar en centres sanitaris i proporcionar cures als pacients.

Aprendràs a ser competent, actuant sobre les condicions sanitàries del teu entorn com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i com a membre d’un equip de salut en l’assistència derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent.


Premi Formació Professional de Catalunya reconegut amb les millors pràctiques innovadores de l’any 2022

 

Joviat és guanyadora del Premi FPCAT de Formació Professional de Catalunya reconegut amb les millors pràctiques Innovadores de 2022. Uns premis conscients de la importància que té l’FP en el mercat laboral i que reconeixen, valoren i fomenten les bones pràctiques i de qualitat.

Durant 410 h et formaràs en centres referents que col·laboren amb Joviat per assegurar-nos que el teu aprenentatge està a l’altura de la demanda del mercat laboral.

Fundació Althaia, Fundació sociosanitària de Manresa, Centres d’Atenció Primària de la Catalunya Central, Fundació Ampans i Residència Sant Francesc de Santpedor.

Metodologia

Aprendràs combinant la teoria amb la formació pràctica.

Estudiaràs amb diferents metodologies actives com ABP, pràctiques, simulació, Role playing, treball cooperatiu, tallers i seminaris per part de professionals externs.

Simulació

La simulació és l’aprenentatge en acció, en el que a partir d’una situació clínica l’alumnat s’entrena i aprèn a partir de l’error.

Projecte Ghara

En aquest projecte es treballa amb ABP, metodologia centrada en l’aprenentatge, en la recerca i la reflexió que segueixen els alumnes per arribar a una solució davant un problema plantejat per l’equip docent. L’alumnat ha de donar solució a diverses situacions que es poden donar en l’àmbit sanitari. És una manera real d’apropar-los al món laboral on desenvoluparan la seva tasca professional.(…)
Amb aquesta metodologia es potencia l’aprenentatge de continguts a més a més de les competències transversals, com ara les digitals i de treball cooperatiu.

Pràctiques

L’alumnat, en grups reduïts, realitza diferents pràctiques de l’àmbit sanitari amb una atenció totalment individualitzada. La pràctica es pot fer tantes vegades com sigui necessari fins a assolir els coneixements treballats, amb una avaluació de manera procedimental.
Disposem d’una aula totalment equipada (unitat del pacient) que ens permet apropar-nos al màxim a la realitat hospitalària.

Projecte de Síntesi

Aquest projecte permet integrar els continguts treballats durant el cicle per els objectius del currículum. L’alumnat, de forma grupal, pensa un tema que desenvoluparan i treballaran durant el curs de forma cooperativa. Planifiquen un projecte d’educació sanitària amb tallers enfocats a un context concret i que finalment s’aplicaran a un dels centres col·laboradors.

Sortides professionals

• Atenció hospitalària
• Atenció primària
• Consultes dentals i privades
• Àmbit sociosanitari

Semipresencialitat

El cicle es pot cursar en semipresencialitat, una mesura flexibilitzadora de la formació professional que té l’objectiu de facilitar l’accés als estudis a les persones que no poden assistir presencialment a totes les hores lectives (per exemple, per motius laborals). Es pot aplicar a tots els crèdits que es cursin o només a una part sempre que s’assisteixi al 50% de les hores previstes pel crèdit.

Matriculació

Converteix la teva passió en la teva vocació!

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+