CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

Denominació:Sistemes microinformàtics i xarxes
Nivell:Formació professional de Grau Mitjà
Durada del cicle formatiu:2.000 hores
Formació en el centre educatiu:1.617 hores
Formació en centres de treball:383 hores

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes a l’Escola Professional Joviat, aquest curs es presenta com una oportunitat excel·lent per a estudiants amb interès en la tecnologia, oferint una base sòlida i diversificada en l’àmbit de la informàtica i les xarxes.

El programa no només cobreix aspectes tècnics com la instal·lació, configuració i manteniment de sistemes microinformàtics i la gestió de xarxes locals, sinó que també enfatitza la importància de la seguretat informàtica, el suport tècnic, i la resolució de problemes, preparant els alumnes per a una àmplia varietat de roles dins de la indústria tecnològica. Amb una aproximació pràctica, els estudiants desenvolupen competències clau mentre treballen en projectes reals, facilitant així la seva transició cap al món laboral.

Horaris

Horari de matí

De dilluns a divendres en horari de matí

Pla d’estudis

Ensenyaments sobre com muntar i mantenir equips informàtics, incloent-hi la diagnosi i solució de problemes hardware.

Formació en la instal·lació, configuració i gestió de sistemes operatius individuals.

Coneixements sobre el maneig d’aplicacions ofimàtiques essencials per a l’entorn laboral.

Ensenyaments dedicats a la configuració i administració de sistemes operatius dissenyats per funcionar en xarxa.

Formació en la creació, configuració i gestió de xarxes locals (LAN), incloent-hi protocols i dispositius de xarxa.

Coneixements sobre les millors pràctiques i eines per garantir la seguretat dels sistemes informàtics i les dades.

Estudi dels diferents serveis de xarxa disponibles i com configurar-los i gestionar-los eficaçment.

Ensenyaments sobre el desenvolupament i manteniment d’aplicacions web.

Preparació per al món laboral, incloent-hi coneixements sobre el mercat de treball, drets i deures dels treballadors.

Foment de l’esperit emprenedor i coneixements en gestió d’empreses.

Formació en anglès tècnic aplicat al sector microinformàtic i de xarxes.

Integració i aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs.

Pràctiques professionals en empreses del sector, permetent als estudiants aplicar en entorns reals els coneixements adquirits​​.

Treball per projectes

Vinculació a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)

Vinculació a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC): Aquest projecte està dissenyat per establir ponts entre l’educació professional i universitària, oferint als estudiants vies de continuïtat acadèmica i possibilitats de desenvolupament professional a través de la col·laboració amb la UVic-UCC.

Projecció internacional i Programa Erasmus+

A través d’aquesta iniciativa, els estudiants tenen l’oportunitat de participar en el programa Erasmus+, que els permet realitzar estades professionals a l’estranger, ampliant així la seva visió del sector i adquirint una valuosa experiència internacional.

Innovació oberta: Segell metodològic propi

L’escola aposta per una pedagogia innovadora, desenvolupant un segell metodològic que incorpora tècniques i estratègies didàctiques avantguardistes, amb l’objectiu de millorar l’experiència d’aprenentatge dels estudiants.

Centre col·laborador del SOC: Formació contínua i ocupacional

Com a centre col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya, l’escola ofereix programes de formació contínua i ocupacional, connectant els estudiants amb les necessitats reals del mercat laboral.

#2be: Projecte de creixement personal lideratge i transformació

Aquest projecte té com a objectiu el desenvolupament personal i professional dels estudiants, centrant-se en el lideratge, la transformació personal i la millora de les competències socials i emocionals.

Equipament i recursos

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Sistemes microinformàtics i xarxes de l’escola Joviat disposa d’una infraestructura i recursos de primer nivell per assegurar una formació pràctica i teòrica completa per a tot l’alumnat.

  • GRAU-MITJA-INFORMATICA-JOVIAT
  • GRAU-MITJA-INFORMATICA-JOVIAT
  • GRAU-MITJA-INFORMATICA-JOVIAT
  • GRAU-MITJA-INFORMATICA-JOVIAT
  • GRAU-MITJA-INFORMATICA-JOVIAT

Equip docent

#2be

Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

Aquest projecte se centra en el creixement, el lideratge i la transformació personal. Una assignatura de vida al voltant de l’autonomia personal i les competències socials.

Entrades relacionades al blog

Impulsem la teva carrera professional

A JOVIAT entenem l’aprenentatge com una experiència plena, conscient i vital. Una vivència que marca els nostres camins de creixement professional i personal, i que deixa una empremta d’impacte a la societat.

Els estudiants rebran el títol de Tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i Xarxes, qualificant-los per a la instal·lació, configuració i manteniment de sistemes informàtics i xarxes.

Es pot accedir amb el graduat en ESO, tenint un títol de tècnic/a, superant la prova d’accés a cicles de grau mitjà, entre altres opcions.

Inclou 383 hores de Formació en Centres de Treball (FCT).

Permet la continuïtat cap a altres cicles formatius o l’accés al món laboral.

Inclouen tècnic/a en instal·lació i reparació d’equips informàtics, manteniment de sistemes i serveis d’Internet, suport informàtic, entre d’altres.

Go to Top