CFGM Descens de barrancs

Denominació:Descens de barrancs
Nivell:Formació professional de Grau Mitjà
Durada del cicle formatiu:530 hores
Formació en el centre educatiu:355 hores
Formació en centres de treball:175 hores

El curs de descens de barrancs ofert per JOVIAT representa una oportunitat excepcional per a aquells apassionats de l’aventura i l’esport a la natura. Aquest ensenyament esportiu de segon nivell està dissenyat per capacitar els estudiants en la conducció i organització d’activitats de descens de barrancs, cobrint aspectes tant tècnics com de seguretat.

Amb un enfocament pràctic i teòric, el curs prepara als futurs professionals per liderar amb confiança i seguretat, oferint sortides professionals com a promotors d’excursions, guies de muntanya, i instructors de tècniques de descens de barrancs. Una formació completa que obre portes a una carrera plena d’acció i connexió amb l’entorn natural.

Horaris

Horari

Consulta a l’apartat calendaris del nostre web (www.joviat.cat) per conèixer l’oferta concreta.

Ens adaptem a totes les necessitats, programem cursos en horaris intensius i caps de setmana.

Pla d’estudis

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II: Estudi de l’estructura i funció del cos humà aplicades a l’esport.
 • Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II: Tècniques i mètodes d’ensenyament i entrenament esportiu.
 • Entrenament esportiu II: Planificació i aplicació d’entrenaments específics per a l’esport.
 • Organització i legislació de l’esport II: Marc legal i organitzatiu de l’esport a Espanya.
 • Teoria i sociologia de l’esport: Estudi de l’esport des de perspectives teòriques i sociològiques.
 • Terminologia específica estrangera: Aprenentatge de vocabulari tècnic en idiomes estrangers rellevant per a l’esport.
 • Equipaments esportius: Coneixement sobre l’ús i manteniment d’equipament esportiu específic.
 • Informàtica bàsica aplicada: Habilitats bàsiques en informàtica aplicades a l’àmbit esportiu.
 • Desenvolupament professional II: Preparació per a la inserció laboral i desenvolupament professional.
 • Coneixement del medi: Estudi del medi natural on es realitzen les activitats de descens de barrancs.
 • Psicologia dels esports de muntanya i escalada: Aspectes psicològics relacionats amb els esports de risc.
 • Formació tècnica i metodològica del descens de barrancs: Tècniques específiques i mètodes d’ensenyament en descens de barrancs.
 • Entrenament del descens de barrancs: Preparació física i tècnica específica per al descens de barrancs.
 • Seguretat en el descens de barrancs: Protocols i mesures de seguretat per a la pràctica segura del descens de barrancs.
 • Conducció en barrancs: Habilitats i tècniques per guiar grups en activitats de descens de barrancs.

Aquest bloc permet als estudiants aplicar de manera pràctica els coneixements adquirits en els blocs anteriors en un entorn professional real, millorant així la seva competència laboral i preparació per al món del treball.

Treball per projectes

Disseny i Execució d’Una Sortida de Descens de Barrancs

Els estudiants podrien planificar i executar una sortida de descens de barrancs, tenint en compte l’elecció del barranc, la planificació de la ruta, la gestió de l’equipament necessari, i l’aplicació de protocols de seguretat.

Projecte de Conservació del Medi Natural

Desenvolupar un projecte que fomenti la conservació dels espais naturals on es practica el descens de barrancs, a més de les campanyes de sensibilització i activitats de neteja i manteniment dels espais.

Estudi sobre les Tècniques de Seguretat en el Descens de Barrancs

Investigació i presentació sobre les diferents tècniques de seguretat, incloent-hi l’ús d’equips, maniobres específiques, i protocols d’actuació en cas d’emergència.

#2be

Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

Aquest projecte se centra en el creixement, el lideratge i la transformació personal. Una assignatura de vida al voltant de l’autonomia personal i les competències socials.

Entrades relacionades al blog

Impulsem la teva carrera professional

A JOVIAT entenem l’aprenentatge com una experiència plena, conscient i vital. Una vivència que marca els nostres camins de creixement professional i personal, i que deixa una empremta d’impacte a la societat.

Els estudiants que completen satisfactòriament el curs rebran la titulació de Tècnic/a esportiu/va en Descens de Barrancs, que els capacita per a la conducció d’activitats i organització de descens de barrancs.

Per accedir al curs, els candidats han de tenir el certificat de primer nivell d’excursionisme i hauran de superar una prova específica convocada pel Departament d’Ensenyament.

El curs inclou un bloc de formació pràctica de 175 hores, que permet als estudiants aplicar els coneixements adquirits en un entorn real i adquirir experiència professional.

Els titulats poden accedir a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, sempre que disposin del títol de batxillerat o estudis equivalents.

Les sortides professionals per als titulats inclouen:

 • Promotor/a d’excursions.
 • Guia de muntanya de baixa i mitjana muntanya, sota la supervisió de personal tècnic superior.
 • Conductor/a de persones o grups en activitats de descens de barrancs.
 • Programador/a i organitzador/a d’activitats.
 • Instructor/a de tècniques de descens de barrancs.

Go to Top