FC Curs Trasllat Sanitari

Curs 100% subvencionat.

Adreçats a persones treballadores en actiu.

Curs Trasllat Sanitari

El Certificat de Professionalitat de Trasllat Sanitari que ofereix Joviat es presenta com una oportunitat excepcional per a totes aquelles persones interessades en el món sanitari, concretament en el trasllat de persones afectades per alguna malaltia. Amb una durada de 600 hores, aquesta formació està pensada per dotar els participants de les habilitats necessàries per a treballar en tot tipus de situacions on calgui traslladar persones malaltes, ferides o accidentades.

Aquest curs, dissenyat especialment per a persones treballadores en actiu, busca proporcionar una via d’accés a una nova opció professional dins el món sanitari.

Beneficis d’estudiar a JOVIAT:
A JOVIAT, ens comprometem a proporcionar una experiència educativa excepcional. Els nostres cursos no només ofereixen coneixements teòrics, sinó pràctics, per tal d’enfortir les teves habilitats.
– 100% Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
– Continguts actualitzats i rellevants.
– Certificació que impulsarà el teu perfil professional.
– Instructors experts i suport constant.

Certificació:
Fent aquest curs de Formació Contínua aconseguiràs un Certificat de Professionalitat que t’acreditarà les teves habilitats i ampliarà el teu currículum i les teves oportunitats!

Nivell:Certificat de Professionalitat de nivell 2
Durada del cicle formatiu:600 hores, pràctiques en empreses incloses
Formació en el centre educatiu:440 hores
Formació en centres de treball:160 hores

Horaris

Horari de tarda

Dilluns a divendres, de 18.00 a 22.00 en modalitat online.
Dissabtes presencials, de 9.00 a 15.00.

Contingut del curs

Diagnosi preventiva del vehicle i manteniment de la seva dotació material (60 h.) i Organització de l’entorn de treball en transport sanitari (40 h.)

Recolzament al suport vital avançat (50 h.)
Suport vital bàsic (60 h.)
Valoració inicial del o de la pacient en urgències o emergències sanitàries (50 h.)

Assegurament de l’entorn de treball per a l’equip assistencial i la o el pacient (40 h.)
Trasllat del o de la pacient al centre sanitari (60 h.)

Equipament i recursos

El Curs de Trasllat Sanitari de JOVIAT es beneficia d’un ampli ventall d’equipaments i recursos dissenyats per assegurar una formació pràctica i eficient, immersiva i d’alta qualitat. 

Disposem d’equipament reals com ara ambulàncies, aula de simulació i aules específiques que simulen una ambulància per tal de que els curs sigui molt pràctic i des de ben aviat els alumnes visquin de primera mà les situacions en les que es poden trobar el dia de demà, participant-hi activament.

Entrades relacionades al blog

Els participants que completin amb èxit el curs de Trasllat Sanitari de JOVIAT obtindran un Certificat de Professionalitat de nivell 2. Aquesta acreditació és un reconeixement oficial de les competències i habilitats adquirides i acredita a qui l’obté per treballar en l’àmbit sanitari traslladant a persones en situacions no urgents.

El curs és dirigit a persones treballadores en actiu, oferint-se com una oportunitat de formació professionalitzant subvencionada. Per accedir, els interessats hauran de complir amb els requisits d’admissió específics del programa:

  • Títol de la ESO o equivalent o superior (en el seu defecte es podria realitzar una prova de nivell al centre)
  • Nòmina o contracte vigent (en el seu defecte el document DARDO com a demandant d’ocupació)
  • DNI o NIE vigent.

El curs inclou un mòdul de pràctiques professionals de 160 hores, que permet als estudiants aplicar de manera real els coneixements teòrics i pràctics adquirits. Aquestes pràctiques es realitzen en bases de TSC o altres empreses de transport sanitari no urgent. 

La finalització del curs pot servir per a la realització del Cicle de grau mig del Tècnic en Emergències Sanitàries ja que tots els mòduls formatius són convalidables amb aquest grau mig.

Els graduats del curs de Trasllat Sanitari tindran com a sortida treballar en serveis d’emergències sanitàries traslladant persones en servei no urgent. Un sector laboral amb torns rotatius per tenir cobertura 24 hores al dia, 365 dies a l’any. Amb demanda creixent i amb horaris flexibles. 

Go to Top