FC de Docència

Adreçat a persones treballadores en actiu.
Curs 100% subvencionat.

Habilitació per a la Docència en Graus A, B i C del Sistema de Formació Professional

El Curs d’Habilitació per a la docència en graus A, B i C del Sistema de Formació Professional que ofereix JOVIAT es presenta com una oportunitat excepcional per a totes aquelles persones interessades en el món de la docència i en la possibilitat de compartir i transmetre coneixement i passió a través de l’ensenyament. Amb una durada de 380 hores, aquesta formació està pensada per dotar els participants de les habilitats necessàries per a ser formadors de qualsevol Certificat de Professionalitat.

Aquest curs, dissenyat especialment per a persones treballadores en actiu, busca proporcionar una via d’accés a una nova opció professional a través de la docència.

Les habilitats apreses seran les següents:

Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l’ocupació; elaborar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics.

Orientar sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en cada especialitat, i promoure permanentment la qualitat de la formació i l’actualització didàctica.

Beneficis d’estudiar a JOVIAT:

A JOVIAT, ens comprometem a proporcionar una experiència educativa excepcional. Els nostres cursos no només ofereixen coneixements teòrics, sinó pràctics, per tal d’enfortir les teves habilitats.

– 100% Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

– Continguts actualitzats i rellevants

– Certificació que impulsarà el teu perfil professional

– Instructors experts i suport constant

Certificació:

Fent aquest curs de Formació Contínua aconseguiràs un Certificat Professional que t’acreditarà les teves habilitats i ampliarà el teu currículum i les teves oportunitats!

Inici22/04/24
Finalització26/07/24
Durada380 hores, pràctiques en empreses incloses

Horaris

Modalitat híbrida

De dilluns a divendres de 17:00 a 21:00 en modalitat online

Dissabtes presencials de 9:00 a 15:00

Contingut del curs

Aquest mòdul cobreix la creació i desenvolupament de programes educatius orientats a la formació per a l’ocupació. Es tracta de dissenyar plans d’ensenyament que responguin a les necessitats del mercat laboral, incloent la definició d’objectius, continguts, metodologies i avaluació.

Els participants aprendran a seleccionar i adaptar materials i recursos didàctics que millorin l’aprenentatge en la formació professional. Aquest mòdul també inclou formació sobre l’ús eficaç de tecnologies i mitjans audiovisuals com a eina pedagògica.

Aquesta secció se centra en les tècniques i estratègies per a la impartició eficaç de cursos, així com en la gestió de la interacció i comunicació en l’aula. També es tracta la tutorització d’estudiants, proporcionant suport i seguiment personalitzat, incloent-hi els següents continguts:

  • UF1645: Impartició d’accions formatives per a l’ocupació 
  • UF1646: Tutorització d’accions formatives per a l’ocupació 

Es tracta dels mètodes i eines per a avaluació dels estudiants en un context de formació professional. Els participants aprendran a dissenyar avaluacions que mesurin efectivament el progrés i els resultats d’aprenentatge.

Aquest mòdul aborda la importància de l’orientació laboral com a part de la formació, ajudant als estudiants a entendre millor el mercat laboral i a millorar la seva empleabilitat. També es fomenta la promoció de pràctiques de qualitat dins de l’entorn educatiu.

Aquesta part del curs proporciona als estudiants l’oportunitat de posar en pràctica les seves habilitats didàctiques en un entorn real, supervisat per professionals experimentats. És una forma crucial d’adquirir experiència pràctica en la docència.

Equipament i recursos

El Curs d’Habilitació per a la docència en graus A, B i C del Sistema de Formació Professional de JOVIAT es beneficia d’un ampli ventall d’equipaments i recursos dissenyats per assegurar una formació pràctica i eficient, immersiva i d’alta qualitat

Els participants que completin amb èxit el Curs d’Habilitació per a la docència en graus A, B i C del Sistema de Formació Professional de JOVIAT obtindran un Certificat de Professionalitat de nivell 3. Aquesta acreditació és un reconeixement oficial de les competències i habilitats adquirides com a formador i acredita a qui l’obté per realitzar formació en qualsevol Certificat de Professionalitat o formació del catàleg d’especialitats formatives.

El curs és dirigit a persones treballadores en actiu, oferint-se com una oportunitat de formació professionalitzant subvencionada. Per accedir, els interessats hauran de complir amb els requisits d’admissió específics del programa:
-Títol de Batxillerat o equivalent o superior (en el seu defecte es podria realitzar una prova de nivell al centre)
-Nòmina o contracte vigent (en el seu defecte el document DARDO com a demandant d’ocupació)
-DNI o NIE vigent

El curs inclou un mòdul de pràctiques professionals de 40 hores, que permet als estudiants aplicar de manera real els coneixements teòrics adquirits. Aquestes pràctiques es realitzen en centres de formació ocupacional o professional, escoles o instituts, sota la supervisió de professionals experimentats. 

La finalització del curs pot servir com a trampolí per a l’accés a altres estudis. Els estudiants poden optar per especialitzar-se en la docència d’alguna família professional en la qual ja hagin tingut experiència laboral per tal de formar des de l’experiència i la professionalitat.

Els graduats del Curs d’Habilitació per a la docència en graus A, B i C del Sistema de Formació Professional poden explorar una àmplia gamma de sortides professionals en el sector de la docència i l’educació. És sempre un gran complement per descobrir la docència, una feina agraïda i molt valuosa per a la societat.

Entrades relacionades al blog

Go to Top