Transparència

Qui som?

Joviat ha estat des dels seus inicis una institució d’iniciativa privada que va fundar en Josep Vilaseca i Atset a Manresa l’any 1960. El setembre del 2012 es reestructura la seva organització i passa a ser Fundació Joviat. Fundació Joviat és l’ens titular, Jordi Vilaseca Brugueras n’és el president i director general.

Una formació al llarg de tota la vida

Som una fundació educativa nascuda l’any 1960, amb un camí que s’inicia al parvulari i segueix en l’etapa de primària, ensenyaments obligatoris i postobligatoris -a distància i presencials-, i formació ocupacional i continuada. Un projecte educatiu que genera oportunitats d’aprenentatge i de creixement acompanyant a alumnat i famílies des de la pedagogia sistèmica. Una institució compromesa amb la millora contínua i amb una clara vocació de servei que vetlla per aconseguir un clima de confiança i de respecte, construint una relació emocional positiva entre totes les persones de la comunitat educativa.

Som una fundació educativa nascuda l’any 1960, amb un camí que s’inicia al parvulari i segueix en l’etapa de primària, ensenyaments obligatoris i postobligatoris -a distància i presencials-, i formació ocupacional i continuada. Un projecte educatiu que genera oportunitats d’aprenentatge i de creixement acompanyant a alumnat i famílies des de la pedagogia sistèmica. Una institució compromesa amb la millora contínua i amb una clara vocació de servei que vetlla per aconseguir un clima de confiança i de respecte, construint una relació emocional positiva entre totes les persones de la comunitat educativa.

1. Missió

“Fomentar l’aprenentatge en les persones perquè puguin liderar la seva vida”.

2. Finalitats de la Fundació Joviat

D’acord amb l’article 4 dels seus Estatuts
> Finalitats de la Fundació

3. Normativa aplicable

Llibre III del Codi Civil de Catalunya i la resta de normativa vigent en matèria de Fundacions.

4. Inscripció al registre de fundacions

La Fundació està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 745.

5. Estatuts

6. Dades de contacte

Adreça postal: Rubió i Ors, 5
08241 Manresa
Correu electrònic: joviat@joviat.cat

1. Patronat

És l’òrgan de govern i de validació de la Fundació.

President
Jordi Vilaseca Brugueras

Vicepresidenta executiva i gerent:
Consol Pujol Martínez

Vocal
Eva Bach Cobacho

Vocal
Tomás Manuel Cabello Díez

Vocal
Jordi Castanyer Bachs

Vocal
Josep Codina i Contreras

Vocal
Llanos Martínez Navarro

Vocal
Valentí Martínez i Espinosa

Vocal
Jordi Rodó Rodà

Vocal
Rosa Vilaseca Brugueràs

Secretari no patró
Benjamí García López

2. Equip Estratègic

És l’equip que pren les decisions d’abast estratègic que vetlla perquè els rols segueixin els criteris de sostenibilitat i d’alineació al propòsit evolutiu.

President de la Fundació i equip Institucional. Comunicació
Jordi Vilaseca Brugueras

Metodologia. Equip d’Innovació i Millora Contínua
Jaume Sensat Borràs

Gerència
Consol Pujol Martínez

Gestió. Equip de Persones d’Administració i serveis
Llanos Martínez Navarro

Benestar. Equip d’Univers Joviat
Marta Ballber Pons

Comunicació
Gemma Pedragosa Vall

Gestió. Equip Motor, de l’àmbit d’Assistència sanitària i d’FC/FO
Lourdes López Rodríguez

Metodologia. Equip d’ESFERA i Internacional
Lídia Llopart Margenet

Suport Estratègic. Editorial i Internacional
Núria Farizo Gómez

3. Organigrama

1. Comptes anuals i informes auditoria

2. Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat

Els càrrecs dels patrons són gratuïts.

3. Línies estratègiques

4. Compliment codi de conducta

Informació actualitzada el dia 14 de desembre de 2022

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+