PEC Projecte Educatiu de Centre

El PEC (Projecte Educatiu de Centre Joviat) és el document que sintetitza la nostra proposta d’actuació a l’escola, recollint els principals trets d’identitat, els objectius que pretenem aconseguir i l’estructura organitzativa que tenim, amb la finalitat d’acompanyar les famílies en l’educació dels seus fills i filles.

La nostra Missió, Visió i els 7  eixos d’energia organitzacional.

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+