Formació Continuada PASTISSERIA

Formació subvencionada per a treballadores i treballadors

Brioxeria creativa

1a EDICIÓ-Període: gener 2020. Durada: 10 hores. Horari: dilluns de 16 h a 21 h
2a EDICIÓ-Període:  febrer 2020. Durada: 10 hores. Horari: dilluns de 16 h a 21 h
3a EDICIÓ-Període: març 2020. Durada: 10 hores. Horari: dilluns de 16 h a 21 h
4a EDICIÓ-Període:  abril 2020. Durada: 10 hores. Horari: dilluns de 16 h a 21 h

Elaboracions amb xocolata

1a EDICIÓ-Període: gener 2020. Durada: 10 hores. Horari: dilluns de 16 h a 21 h
2a EDICIÓ-Període: febrer 2020. Durada: 10 hores. Horari: dilluns de 16 h a 21 h
3a EDICIÓ-Període: març 2020. Durada: 10 hores. Horari: dilluns de 16 h a 21 h
4a EDICIÓ-Període: abril 2020. Durada: 10 hores. Horari: dilluns de 16 h a 21 h

Elaboracions tradicionals de farines sense gluten

Període: gener 2020. Durada: 10 hores. Horari: dimarts de 16 h a 21 h

Fleca

Període: maig 2020. Durada: 20 hores. Horari: dilluns de 16 h a 21 h

Masses fullades

1a EDICIÓ-Període: maig 2020. Durada: 10 hores. Horari: dilluns de 16 h a 21 h
2a EDICIÓ-Període: juny 2020. Durada: 10 hores. Horari: dilluns de 16 h a 21 h

Pastisseria amb ferments naturals

1a EDICIÓ-Període: maig 2020. Durada: 10 hores. Horari: dilluns de 16 h a 21 h
2a EDICIÓ-Període: juny 2020. Durada: 10 hores. Horari: dilluns de 16 h a 21 h

Pastisseria artesana: tècniques de base

1a EDICIÓ-Període:  març 2020. Durada: 20 hores. Horari: dilluns de 16 h a 21 h
2a EDICIÓ-Període: juny 2020. Durada: 20 hores. Horari: dilluns de 16 h a 21 h

Productes de pastisseria per a diades

1a EDICIÓ-Període:  abril 2020. Durada: 10 hores. Horari: dilluns de 16 h a 21 h
2a EDICIÓ-Període: setembre 2020. Durada: 10 hores. Horari: dilluns de 16 h a 21 h

Productes de pastisseria per intoleràncies

Període:  juny 2020. Durada: 10 hores. Horari: dimarts de 16 h a 21 h

Productes salats

1a EDICIÓ-Període:  març 2020. Durada: 10 hores. Horari: dilluns de 16 h a 21 h
2a EDICIÓ-Període: juliol 2020. Durada: 10 hores. Horari: dilluns de 16 h a 21 h

Rebosteria

1a EDICIÓ-Període:  gener- febrer 2020. Durada: 20 hores. Horari: divendres de 16 h a 21 h
2a EDICIÓ- Període:  març-abril 2020. Durada: 20 hores. Horari: divendres de 16 h a 21 h
3a EDICIÓ-Període:  maig-juny 2020. Durada: 20 hores. Horari: divendres de 16 h a 21 h
4a EDICIÓ-Període:  juliol 2020. Durada: 20 hores. Horari: divendres de 16 h a 21 h

Acabament i decoració de productes de pastisseria

Certificat de professionalitat de Gestió i control de l’aprovisionament Nivell 2

1a EDICIÓ-Període:  de gener a juliol 2020. Durada: 90 hores. Horari: dimarts i divendres de 16:30 a 21:30
2a EDICIÓ-Període:  de gener a juliol 2020. Durada: 90 hores. Horari: dimecres i dijous de 16:30 a 21:30

Contacte:

Nom interessat/da*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:


Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.