ESCALDA (LOE)

Muntanya i Escalada

Tècnic/a esportiu/va superior en Escalada

PROVA ESPECÍFICA

Tècnic/a superior esportiu/va en ESCALADA

AQUEST ESTUDIS CAPACITEN PER
Programar l’entrenament i la participació d’esportistes i equips d’escalada en competicions de nivell mitjà i alt i per dirigir escoles d’esports de muntanya i escalada.

ACCÉS
1) tenir el títol de tècnic/a de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent i
2) tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics, i
3) en els casos que s’estableixi, superar la prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents (en els casos que estan establerts).

HORARI
Consulta a l’apartat calendaris del nostre web (www.joviat.cat) per conèixer l’oferta concreta.
Ens adaptem a totes les necessitats, programem cursos en horaris intensius i caps de setmana.

CONTINGUTS I DURADA
Bloc comú (200 hores)
Biomecànica esportiva
Entrenament d’alt rendiment esportiu
Fisiologia de l’esforç
Gestió de l’esport
Psicologia de l’alt rendiment esportiu
Sociologia de l’esport d’alt rendiment

Bloc complementari (40 hores)

Bloc específic (255 hores)
Conducció en l’escalada
Desenvolupament professional III
Entrenament de l’escalada II
Optimització de les tècniques d’escalada
Bloc de formació pràctica (200h)

Projecte final (60 hores)

El bloc comú i complementari, és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

ACREDITACIÓ
Tècnic/a superior esportiu/va en Escalada

SORTIDES PROFESSIONALS
Planificador/a, director/a de l’entrenament d’escaladors/es d’alt nivell
Conductor/a d’escaladors/es
Director/a d’escoles de muntanya i escalada

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL
Centres d’alt rendiment esportiu
Centres de tecnificació esportiva
Escoles d’esports de muntanya i escalada
Clubs i associacions esportives
Federacions d’esports de muntanya i escalada
Patronats esportius
Empreses de serveis esportius
Empreses turístiques
Centres de formació de tècnics esportius d’esports de muntanya i escalada

CONTINUÏTAT
Qualsevol estudi universitari oficial de grau
Altres Cicles formatius de grau superior

CONTACTE
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+