ESCALADA. Cicle Final (LOE)

Muntanya i Escalada

Ensenyament Esportiu Grau Mitjà

PROVA ESPECÍFICA

TÈCNIC/A ESPORTIU/VA EN ESCALADA
La competència general del cicle final de grau mitjà en escalada és la d’adaptar, dirigir i dinamitzar la iniciació i perfeccionament tècnic en l’escalada esportiva en roca, rocòdroms o estructures artificials d’escalada interiors o exteriors, escalada en vies equipades i semiequipadas o en vies ferrades equipades, i l’assegurament en terreny variat; organitzar, concretar itineraris i guiar esportistes per itineraris de baixa i mitja muntanya estival; guiar escaladors per itineraris d’escalada en roca en vies equipades i semiequipadas, vies ferrades equipades i terreny variat; organitzar i dirigir activitats, competicions i esdeveniments en l’àmbit de la iniciació esportiva; gestionar la seguretat, recursos materials i humans i la coordinació de les activitats, competicions, esdeveniments i tècnics al seu càrrec; muntar o equipar i assegurar espais d’aventura, equipar o reequipar vies d’escalada en roca i dissenyar itineraris d’escalada en rocòdroms o estructures artificials, tot això d’acord amb la normativa vigent i les directrius establertes en la programació de referència, en condicions de seguretat, respecte mediambiental i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes participants de l’activitat.

ACCÉS
Cal complir els següents requisits:
Cal complir els següents requisits:
– Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (o estudis equivalents).
– Tenir el Certificat del TD1 en Senderisme.
– Superar la prova de caràcter específic per a l’accés als ensenyaments de cicle final de grau mitjà d’escalada, que convoca el Departament d’Educació.

HORARI
Consultar a l’apartat calendaris del nostre web (www.joviat.cat) on figura la programació de cursos en horaris intensius i de caps de setmana.

CONTINGUTS I DURADA

BLOC COMÚ
– Bases de l’aprenentatge esportiu
– Bases de l’entrenament esportiu
– Esport adaptat i discapacitat
– Organització i legislació esportiva
– Gènere i esport.

BLOC ESPECÍFIC
– Escola de senderisme
– Perfeccionament tècnic en mitja muntanya estival
– Guiat i orientació en mitja muntanya
– Perfeccionament tècnic en escalada
– Tècnica gestual en escalada
– Guiat en escalada
– Formació pràctica

Total del currículum bàsic

El bloc comú és convalidable de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives de règim especial LOE

ACREDITACIÓ
Títol de Tècnic Esportiu en Escalada

SORTIDES PROFESSIONALS
a) Entrenador d’escalada
b) Director d’escola esportiva d’escalada
c) Guia de mitja muntanya estival
d) Guia d’escalada en vies equipades i semiequipadas
e) Control de la seguretat en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL
Aquest professional se situa en els sectors de l’esport, l’oci i temps lliure i el turisme i desenvolupa la seva activitat professional tant en l’àmbit públic, ja sigui l’Administració General de l’Estat, les administracions autonòmiques o locals, com en entitats de caràcter privat, ja siguin grans, mitjanes o petites empreses, en patronats esportius, entitats esportives municipals, federacions, centres de tecnificació, clubs esportius i socials, centres educatius, empreses de serveis de activitats extraescolars, cases de colònies o associacions sense ànim de lucre que ofereixin activitats esportiu-recreatives de guiat i d’ensenyament de l’escalada.

CONTINUÏTAT
Les persones que obtenen el Títol de Tècnic Esportiu en Escalada i tenen l’accés acadèmic de Batxillerat (o equivalent), poden accedir a:
· Grau Superior esportiu en Alta Muntanya (si tenen a més, el Grau Mitjà Esportiu en Mitja Muntanya i la prova de caràcter específic per a l’accés als ensenyaments esportius de grau superior en Alta Muntanya, que convoca el Departament d’Educació).

· El Batxillerat (o estudis equivalents) és també un accés acadèmic que permet l’accés a qualsevol Grau Superior del FP Inicial, o bé, si s’han superat les PAU, a un Grau Universitari.

CONTACTE
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+