BARRANCS. Cicle Final (LOE)

Muntanya i Escalada

Ensenyament Esportiu Grau Mitjà

PROVA ESPECÍFICA

Tècnic/a esportiu/va en BARRANCS
Aquests ensenyaments de segon nivell capaciten per conduir activitats organitzar i conduir descens de barrancs.

ACCÉS
Cal complir els següents requisits:
· Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (o estudis equivalents).
· Tenir el Certificat del TD1 en Senderisme.
· Superar la prova de caràcter específic per a l’accés als ensenyaments de cicle final de grau mitjà d’escalada, que convoca el Departament d’Educació.

HORARI
Consulta a l’apartat calendaris del nostre web (www.joviat.cat) per conèixer l’oferta concreta.
Ens adaptem a totes les necessitats, programem cursos en horaris intensius i caps de setmana.

CONTINGUTS I DURADA
Bloc comú (150 hores)
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II
Entrenament esportiu II
Organització i legislació de l’esport II
Teoria i sociologia de l’esport

Bloc complementari (30 hores)
Terminologia específica estrangera
Equipaments esportius
Informàtica bàsica aplicada

Bloc específic (175 hores)
Desenvolupament professional II
Coneixement del medi
Psicologia dels esports de muntanya i escalada
Formació tècnica i metodològica del descens de barrancs
Entrenament del descens de barrancs
Seguretat en el descens de barrancs
Conducció en barrancs

Bloc de formació pràctica (175h)

El bloc comú i complementari, és convalidable de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

ACREDITACIÓ
Tècnic/a esportiu/va en Descens de barrancs

SORTIDES PROFESSIONALS
Promotor/a d’excursions
Guia de muntanya baixa i mitjana sota la supervisió de personal tècnic superior
Conductor/a de persones o grups en activitats de descens de barrancs
Programador/a i organitzador/a d’activitats
Instructor/a de tècniques de descens de barrancs

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL
Escoles i centres d’iniciació esportiva
Clubs i associacions esportives
Federacions d’esports de muntanya i escalada
Patronats esportius
Empreses de serveis esportius
Centres escolars (activitats extracurriculars)

CONTINUÏTAT
Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic/a d’esport en descens de barrancs, que els permet accedir:
A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el batxillerat o estudis equivalents.

CONTACTE
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+