ALTA MUNTANYA (LOE)

Muntanya i Escalada

Tècnic/a Esportiu Superior en Alta muntanya

PROVA ESPECÍFICA

Aquests estudis capaciten per
Conduir persones i grups per terrenys d’alta muntanya i dirigir escoles d’esports de muntanya i escalada.

Accés
Per accedir a aquest grau superior cal complir tots els requisits següents:
Tenir el títol de tècnic/a en alta muntanya.
Tenir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes acadèmics, o superar una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova)
Acreditar, mitjançant la presentació d’un currículum, que s’han completat com a mínim les realitzacions esportives següents:
Dos itineraris d’escalada, a una alçada superior a 3.500m, que exigeixin la resolució de problemes tècnics i requereixin estabilitat psíquica.
Set itineraris de roca, neu o gel, de dificultat 6a o superior, a una alçada superior a 2.000 m, amb una longitud mínima de 300 m de paret, que s’hagin fet en qualsevol època de l’any.
Tres itineraris de roca, neu o gel, de dificultat 6a o superior, a una alçada superior a 2.000 m, amb una longitud mínima de 300 m de paret, que s’hagin fet a l’hivern. Deu itineraris d’escalada en roca, amb una longitud mínima de 200 m de paret i de difi cultat 6b/A2.
Recorreguts d’esquí de muntanya d’alta ruta, durant setze dies, fets consecutivament o bé agrupats en períodes de quatre dies consecutius com a mínim.
Cal tenir en compte que les ascensions d’alpinisme i d’itineraris d’escalda s’han d’haver fet com a primer de cordada o alternant llargs amb el company o companya, com a mínim en un 50% del temps de durada de l’ascensió.

Horari
Consulta a l’apartat calendaris del nostre web (www.joviat.cat) per conèixer l’oferta concreta.
Ens adaptem a totes les necessitats, programem cursos en horaris intensius i caps de setmana

Continuïtat
Qualsevol estudi universitari oficial de grau.
Altres Cicles formatius de grau superior.

Continguts i durada
Bloc comú (200 hores)
Biomecànica esportiva
Entrenament d’alt rendiment esportiu
Fisiologia de l’esforç
Gestió de l’esport
Psicologia de l’alt rendiment esportiu
Sociologia de l’esport d’alt rendiment

Bloc complementari (40 hores)

Bloc específic (255 hores)
Conducció en alpinisme i esquí de muntanya II
Desenvolupament professional III
Entrenament de l’alpinisme II
Formació tècnica de l’esquí de muntanya
Optimització de les tècniques de l’alpinisme

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Projecte final (60 hores)

El bloc comú i complementari, és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

Acreditació
Tècnic/a Esportiu Superior en ALTA MUNTANYA

Sortides Professionals
Director/a de l’entrenament d’esportistes i equips amb l’objectiu de dur a terme ascensions i es escalades d’alta muntanya
Conductor/a de grups en ascensions i escalades d’alta muntanya
Director/a d’escoles de muntanya i escalada

Àmbit professional i de treball
Centres d’alt rendiment esportiu
Centres de tecnificació esportiva
Escoles d’esports de muntanya i escalada
Clubs i associacions esportives
Patronats esportius
Empreses de serveis esportius
Centres de formació de tècnics esportius d’esports de muntanya i escalada
Entitats esportives municipals

CONTACTE
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+