Ensenyament esportiu

Hípica

Curs accés + 1r nivell Hípica: Tècnic esportiu/va en hípica

Certificat cicle inicial
Ensenyament esportiu

GM Hípica en disciplines de resistència, orientació i turisme eqüestre

Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Ensenyament esportiu

GM Hípica en disciplines de salt, doma i concurs complet

Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Ensenyament esportiu

GS Hípica

Cicle Formatiu de Grau Superior
Ensenyament esportiu

Curso acceso + 1r nivel Hípica: Técnico deportivo/a en hípica

Enseñanza deportiva
Certificado ciclo inicial

Grado Medio Hípica en disciplinas de salto, doma y concurso completo

Enseñanza deportiva
Ciclo Formativo de Grado Medio

Grado Superior Hípica

Enseñanza deportiva
Ciclo Formativo de Grado Superior

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+