Ensenyament esportiu Grau Superior Esquí alpí

Esports d'Hivern

Tècnic/a esportiu/va superior en Esquí alpí

CONTACTE
PROVA ESPECÍFICA

Aquests estudis capaciten per planificar i dirigir l’entrenament i la participació d’esquiadors, en competicions de nivell mitjà i d’alt nivell i dirigir escoles d’esports d’hivern

Bloc comú (200 hores)

 • Biomecànica esportiva
 • Entrenament d’alt rendiment
 • Fisiologia de l’esforç
 • Gestió de l’esport
 • Psicologia de l’alt rendiment esportiu
 • Sociologia de l’esport d’alt rendiment

Bloc complementari (40 hores)

Bloc específic (430 hores)

 • Desenvolupament professional III
 • Material d’esquí alpí III
 • Metodologia de l’entrenament de l’esquí alpí II
 • Optimització de les tècniques i tàctiques de l’esquí alpí
 • Seguretat esportiva III

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Projecte final (60 hores)

El bloc comú i complementari, és convalidable de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació

Consulta a l’apartat calendaris del nostre web (www.joviat.cat) per conèixer l’oferta concreta. Ens adaptem a totes les necessitats, programem cursos en horaris intensius i caps de setmana

 • Planificador/a, director/a de l’entrenament d’esportistes i equips d’esquí alpí
 • Entrenador/a d’esquiadors i esquiadores d’alta competició
 • Director/a d’esportistes i equips en competicions de nivell alt i mitjà
 • Director/a d’escoles d’esports d’hivern
 • Director/a i programador/a de l’ensenyament de l’esquí alpí
 • Director/a i coordinador/a del condicionament físic dels esquiadors i d’equips d’esquí alpí
 • Centres d’alt rendiment esportiu
 • Centres de tecnificació esportiva
 • Escoles d’esports d’hivern
 • Clubs i assiociacions esportives
 • Federacions esportives
 • Patronats esportius
 • Empreses de serveis esportius
 • Empreses turístiques
 • Centres de formació de tècnics esportius d’esports d’hivern
 • Entitats esportives municipals

Accés:

1) tenir el títol de tècnic/a de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent i
2) tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics, i
3) en els casos que s’estableixi, superar la prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents (en els casos que estan establerts).

 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Altres Cicles formatius de grau superior
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+