Grau Superior Esquí alpí

Esports d'Hivern

Aquests ensenyaments proporcionen els coneixements i la capacitació bàsica per planificar i dirigir l’entrenament i la participació d’esquiadors, en competicions de nivell mitjà i d’alt nivell i dirigir escoles d’esports d’hivern

PROVA ESPECÍFICA

Bloc comú (200 hores)
· Biomecànica esportiva
· Entrenament d’alt rendiment esportiu
· Fisiologia de l’esforç
· Gestió de l’esport
· Psicologia de l’alt rendiment esportiu
· Sociología de l’alt rendiment esportiu

Bloc específic (400 hores)
· Desenvolupament professional III
· Material d’esquí alpí III
· Metodologia de l’entrenament de l’esquí alpí II
· Optimització de les tècniques i tàctiques de l’esquí alpí
· MSeguretat esportiva III

Bloc complementari (40 hores)

Projecte final (50 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Els blocs comú i complementari són convalidables de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

930 hores:
· 730 hores teoricopràctiques
· 200 hores de pràctiques en empreses

Aquesta formació es desenvolupa en diferents moments de l’any. Per conèixer l’oferta concreta cal consultar el nostre web (www.joviat.com) en la pestanya calendari per obtenir la informació actualitzada de l’oferta formativa d’aquesta especialitat. Programem cursos en horaris especials (intensius i caps de setmana) per adaptar-nos a les necessitats d’estudiants i treballadors que vulguin compatibilitzar les seves activitats amb aquesta formació.

Instructor/a, planificador/a d’activitats de neu, entrenador/a i director/a d’activitats d’alta competició.

Empreses de turisme actiu i verd, estacions d’esquí, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure. L’alumne/a després de completar la formació podrà exercir com a instructor/a, entrenador/a d’esportistes d’alt i mitjà nivell, programador/a d’activitats esportives i director/a esportiu/va en l’àmbit de l’alta competició.

El títol de Tècnic/a Superior d’esport en Esquí Alpí acredita que el seu titular té les competències necessàries per planificar i dirigir l’entrenament d’esportistes i equips d’esquí alpí d’alt nivell i per la direcció d’escoles d’esports d’hivern.

· Cal tenir el Graduat en ESO (o estudis equivalents).
· Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

Els alumnes que superin els ensenyaments de Grau Superior corresponents a qualsevol modalitat esportiva podran accedir als estudis universitaris de mestre/a, diplomat/da en Educació Social, diplomat/da en Infermeria, diplomat/da en Empreses i Activitats Turístiques, diplomat/da en Treball Social, diplomat/da en Turisme i llicenciat/da en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways
Use the past for events that have already happened in the past and are essays online to buy now finished