Ensenyament esportiu Grau Superior Esquí alpí

Esports d'Hivern

Tècnic/a esportiu/va superior en Esquí alpí

PROVA ESPECÍFICA

Aquests estudis capaciten per planificar i dirigir l’entrenament i la participació d’esquiadors, en competicions de nivell mitjà i d’alt nivell i dirigir escoles d’esports d’hivern

Bloc comú (200 hores)

 • Biomecànica esportiva
 • Entrenament d’alt rendiment
 • Fisiologia de l’esforç
 • Gestió de l’esport
 • Psicologia de l’alt rendiment esportiu
 • Sociologia de l’esport d’alt rendiment

Bloc complementari (40 hores)

Bloc específic (430 hores)

 • Desenvolupament professional III
 • Material d’esquí alpí III
 • Metodologia de l’entrenament de l’esquí alpí II
 • Optimització de les tècniques i tàctiques de l’esquí alpí
 • Seguretat esportiva III

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Projecte final (60 hores)

El bloc comú i complementari, és convalidable de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació

Consulta a l’apartat calendaris del nostre web (www.joviat.cat) per conèixer l’oferta concreta. Ens adaptem a totes les necessitats, programem cursos en horaris intensius i caps de setmana

 • Planificador/a, director/a de l’entrenament d’esportistes i equips d’esquí alpí
 • Entrenador/a d’esquiadors i esquiadores d’alta competició
 • Director/a d’esportistes i equips en competicions de nivell alt i mitjà
 • Director/a d’escoles d’esports d’hivern
 • Director/a i programador/a de l’ensenyament de l’esquí alpí
 • Director/a i coordinador/a del condicionament físic dels esquiadors i d’equips d’esquí alpí
 • Centres d’alt rendiment esportiu
 • Centres de tecnificació esportiva
 • Escoles d’esports d’hivern
 • Clubs i assiociacions esportives
 • Federacions esportives
 • Patronats esportius
 • Empreses de serveis esportius
 • Empreses turístiques
 • Centres de formació de tècnics esportius d’esports d’hivern
 • Entitats esportives municipals

Cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de tècnic/a esportiu/va en esquí alpí i
 • Tenir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes acadèmics. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (a tots els graus superiors) o una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova)
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Altres Cicles formatius de grau superior

Contacte:

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.