Ensenyament esportiu Grau Superior Surf de neu

Esports d'Hivern

Tècnic/a esportiu/va superior en Surf de neu

CONTACTE
PROVA ESPECÍFICA

Aquests ensenyaments proporcionen els coneixements i la capacitació bàsica per planificar i dirigir l’entrenament i la participació d’esportistes i equips de surf de neu en competicions de grau mitjà i d’alt nivell i per dirigir escoles d’esports d’hivern.

Bloc comú (200 hores)

 • Biomecànica esportiva
 • Entrenament d’alt rendiment esportiu
 • Fisiologia de l’esforç
 • Gestió de l’esport
 • Psicologia de l’alt rendiment esportiu
 • Sociologia de l’esport d’alt rendiment (10h)

Bloc complementari (40 hores)

 • Els esports d’hivern adaptats
 • Aplicacions informàtiques i mitjans multimèdia en els esports d’hivern

Bloc específic (295 hores)

 • Desenvolupament professional III
 • Material del surf de neu III
 • Metodologia de l’entrenament i de l’ensenyament del surf de neu II
 • Optimització de tècniques i tàctiques del surf de neu
 • Seguretat esportiva III

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Projecte final (60 hores)

El bloc comú i complementari, és convalidable de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació

Consulta a l’apartat calendaris del nostre web (www.joviat.cat) per conèixer l’oferta concreta.
Ens adaptem a totes les necessitats, programem cursos en horaris intensius i caps de setmana.

 • Planificador/a, director/a de l’entrenament d’esportistes i equips de surf de neu
 • Entrenador/a de surfistes de neu d’alta competició
 • Director/a de surfistes de neu i equips en competicions de nivell alt i mitjà
 • Director/a d’escoles d’esports d’hivern
 • Director/a i coordinador/a del condicionament físic dels esquiadors i d’equips de surf de neu
 • Centres d’alt rendiment esportiu
 • Centres de tecnificació esportiva
 • Escoles d’esports d’hivern
 • Clubs i assiociacions esportives
 • Federacions esportives
 • Patronats esportius
 • Empreses de serveis esportius
 • Empreses turístiques
 • Centres de formació de tècnics esportius d’esports d’hivern
 • Entitats esportives municipals

Cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de tècnic/a esportiu/va en esquí alpí i
 • Tenir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes acadèmics. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (a tots els graus superiors) o una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova)
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Altres Cicles formatius de grau superior
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+