Grau Mitjà Esquí de fons

Esports d'Hivern

El certificat de primer nivell d’esquí de fons acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:

· Fer la iniciació a l’esquí de fons
· Acompanyar persones o grups durant la pràctica esportiva
· Promoure activitats d’esquí de fons

PROVA ESPECÍFICA

Bloc comú (120 hores)
· Bases anatomofisiològiques de l’esport I
· Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament I
· Entrenament esportiu I
· Fonaments sociològics de l’esport
· Organització i legislació de l’esport
· Primers auxilis i higiene esportiva

Bloc complementari (15 hores)
· Terminologia específica catalana
· Fonaments de l’esport adaptat

Bloc específic (165 h)
· Desenvolupament professional I
· Formació tècnica de l’esquí de fons I
· Material d’esquí de fons I
· Metodologia de l’ensenyament de l’esquí de fons I
· Medi ambient de muntanya I
· Seguretat esportiva I

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Els blocs comú i complementari, són convalidables de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

· Monitor/a d’esquí de fons en nivell inicial
· Acompanyant de persones durant la pràctica esportiva
· Promotor/a d’activitats d’esquí de fons.

Empreses de turisme actiu i verd, estacions d’esquí, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

Les persones que superen el primer nivell obtenen el certificat de primer nivell d’esquí de fons que els permet accedir al segon nivell.

· Graduat en ESO (o estudis equivalents).
· Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

El títol de tècnic/a esportiu/iva d’esquí de fons acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:
· Ensenyar l’esquí de fons.
· Programar i organitzar activitats
· Fer l’entrenament bàsic d’esquiadors/es
· Dirigir esportistes i equips en competicions d’aquesta especialitat esportiva.

Bloc comú (150 hores)
· Bases anatomofisiològiques de l’esport II
· Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II
· Entrenament esportiu II
· Organització i legislació de l’esport
· Teoria i sociologia de l’esport

Bloc complementari (30 hores)
· Terminologia específica estrangera
· Equipaments esportius
· Informàtica bàsica aplicada

Bloc específic (185 hores)
· Desenvolupament professional II
· Formació tècnica de l’esquí de fons II
· Reglament i cronometratge de l’esquí de fons II
· Material d’esquí de fons II
· Metodologia de l’ensenyament de l’esquí de fons II · Metodologia de l’entrenament de l’esquí de fons II
· Medi ambient de muntanya II
· Seguretat esportiva II

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Els blocs comú i complementari, són convalidables de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

· Monitor/a d’esquí de fons
· Programador/a i organitzador/a d’activitats.
· Entrenador/a de nivell bàsic d’esquiador/es.
· Director/a esportiva en competicions d’esquí de fons

Empreses de turisme actiu i verd, estacions d’esquí, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic/a d’esport, que els permet accedir:

· A un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius la modalitat d’Esquí de Fons, si tenen el títol de batxiller o estudis equivalents.

· A un cicle de grau superior de formació …professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el batxillerat o estudis equivalents.

Per accedir al segon nivell d’Esquí de Fons cal haver aprovat el primer nivell de l’especialitat.

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways
Im abituraufsatz kann auch eine hausarbeit schreiben https://hausarbeithilfe.com gestaltende aufgabe kernpunkt der arbeit sein