Grau Mitjà Esquí de fons

ESPORTS D’HIVERN

El certificat de primer nivell d’esquí de fons acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:

· Fer la iniciació a l’esquí de fons
· Acompanyar persones o grups durant la pràctica esportiva
· Promoure activitats d’esquí de fons

PROVA ESPECÍFICA

Bloc comú (120 hores)
· Bases anatomofisiològiques de l’esport I
· Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament I
· Entrenament esportiu I
· Fonaments sociològics de l’esport
· Organització i legislació de l’esport
· Primers auxilis i higiene esportiva

Bloc complementari (15 hores)
· Terminologia específica catalana
· Fonaments de l’esport adaptat

Bloc específic (165 h)
· Desenvolupament professional I
· Formació tècnica de l’esquí de fons I
· Material d’esquí de fons I
· Metodologia de l’ensenyament de l’esquí de fons I
· Medi ambient de muntanya I
· Seguretat esportiva I

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Els blocs comú i complementari, són convalidables de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

· Monitor/a d’esquí de fons en nivell inicial
· Acompanyant de persones durant la pràctica esportiva
· Promotor/a d’activitats d’esquí de fons.

Empreses de turisme actiu i verd, estacions d’esquí, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

Les persones que superen el primer nivell obtenen el certificat de primer nivell d’esquí de fons que els permet accedir al segon nivell.

· Graduat en ESO (o estudis equivalents).
· Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

Segon Nivell: ESQUÍ DE FONS

El títol de tècnic/a esportiu/iva d’esquí de fons acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:
· Ensenyar l’esquí de fons.
· Programar i organitzar activitats
· Fer l’entrenament bàsic d’esquiadors/es
· Dirigir esportistes i equips en competicions d’aquesta especialitat esportiva.

Bloc comú (150 hores)
· Bases anatomofisiològiques de l’esport II
· Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II
· Entrenament esportiu II
· Organització i legislació de l’esport
· Teoria i sociologia de l’esport

Bloc complementari (30 hores)
· Terminologia específica estrangera
· Equipaments esportius
· Informàtica bàsica aplicada

Bloc específic (185 hores)
· Desenvolupament professional II
· Formació tècnica de l’esquí de fons II
· Reglament i cronometratge de l’esquí de fons II
· Material d’esquí de fons II
· Metodologia de l’ensenyament de l’esquí de fons II · Metodologia de l’entrenament de l’esquí de fons II
· Medi ambient de muntanya II
· Seguretat esportiva II

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Els blocs comú i complementari, són convalidables de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

· Monitor/a d’esquí de fons
· Programador/a i organitzador/a d’activitats.
· Entrenador/a de nivell bàsic d’esquiador/es.
· Director/a esportiva en competicions d’esquí de fons

Empreses de turisme actiu i verd, estacions d’esquí, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic/a d’esport, que els permet accedir:

· A un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius la modalitat d’Esquí de Fons, si tenen el títol de batxiller o estudis equivalents.

· A un cicle de grau superior de formació …professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el batxillerat o estudis equivalents.

Per accedir al segon nivell d’Esquí de Fons cal haver aprovat el primer nivell de l’especialitat.