Grau Mitjà Esquí alpí

ESPORTS D’HIVERN

El certificat de primer nivell d’esquí alpí acredita que la persona posseeix les competències necessàries per: fer la iniciació a l’esquí alpí, acompanyar persones o grups durant la pràctica esportiva i promoure activitats d’esquí alpí.

PROVA ESPECÍFICA

Bloc comú (120 hores)
· Bases anatomofisiològiques de l’esport I
· Bases psicopedagògiques de l’ensenyament
i l’entrenament I
· Entrenament esportiu I
· Fonaments sociològics de l’esport
· Organització i legislació de l’esport
· Primers auxilis i higiene esportiva

Bloc complementari (15 hores)
· Terminologia específica catalana
· Fonaments de l’esport adaptat

Bloc específic (180 hores)
· Desenvolupament professional I
· Formació tècnica de l’esquí alpí I
· Material d’esquí alpí I
· Metodologia de l’ensenyament de l’esquí alpí I
· Medi ambient de muntanya I
· Seguretat esportiva I

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Els blocs comú i complementari són convalidables de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

· Monitor/a d’esquí alpí en fase inicial.

· Acompanyant de persones durant la pràctica esportiva.

· Promotor/a d’activitats d’esquí alpí.

Empreses de turisme actiu i verd, estacions d’esquí, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

Les persones que superen el primer nivell obtenen el certificat de primer nivell d’esquí alpí que els permet accedir al segon nivell.

· Graduat en ESO (o estudis equivalents).
· Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

Segon Nivell: ESQUÍ ALPÍ

El títol de tècnic/a esportiu/iva d’esquí alpí acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:
· Ensenyar l’esquí alpí.
· Programar i organitzar activitats.
· Fer l’entrenament bàsic d’esquiadors.
· Dirigir esportistes i equips en competicions d’aquesta especialitat esportiva.

Bloc comú (150 hores)
· Bases anatomofisiològiques de l’esport II
· Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II
· Entrenament esportiu II
· Organització i legislació de l’esport II
· Teoria i sociologia de l’esport

Bloc complementari (30 hores)
· Terminologia específica estrangera
· Equipaments esportius
· Informàtica bàsica aplicada

Bloc específic (240 hores)
· Desenvolupament professional II
· Formació tècnica de l’esquí alpí II
· Reglament i cronometratge de l’esquí alpí
· Material d’esquí alpí II
· Metodologia de l’ensenyament de l’esquí alpí II
· Metodologia de l’entrenament de l’esquí alpí
· Medi ambient de muntanya II
· Seguretat esportiva II

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Els blocs comú i complementari són convalidables de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

· Monitor/a d’esquí alpí
· Programador/a i organitzador/a d’activitats
· Entrenador/a d’esquiadors/es
· Director/a esportiu/va en competicions d’esquí alpí

Empreses de turisme actiu i verd, estacions d’esquí, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic/a d’esport, que els permet accedir:

· A un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius d’Esquí Alpí, si tenen el batxillerat o estudis equivalents.

· A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el batxillerat o estudis equivalents.

Per accedir al segon nivell d’Esquí Alpí cal haver aprovat el primer nivell de l’especialitat.