Grau Mitjà Esquí alpí

Esports d'Hivern

El certificat de primer nivell d’esquí alpí acredita que la persona posseeix les competències necessàries per: fer la iniciació a l’esquí alpí, acompanyar persones o grups durant la pràctica esportiva i promoure activitats d’esquí alpí.

PROVA ESPECÍFICA

Bloc comú (120 hores)
· Bases anatomofisiològiques de l’esport I
· Bases psicopedagògiques de l’ensenyament
i l’entrenament I
· Entrenament esportiu I
· Fonaments sociològics de l’esport
· Organització i legislació de l’esport
· Primers auxilis i higiene esportiva

Bloc complementari (15 hores)
· Terminologia específica catalana
· Fonaments de l’esport adaptat

Bloc específic (180 hores)
· Desenvolupament professional I
· Formació tècnica de l’esquí alpí I
· Material d’esquí alpí I
· Metodologia de l’ensenyament de l’esquí alpí I
· Medi ambient de muntanya I
· Seguretat esportiva I

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Els blocs comú i complementari són convalidables de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

· Monitor/a d’esquí alpí en fase inicial.

· Acompanyant de persones durant la pràctica esportiva.

· Promotor/a d’activitats d’esquí alpí.

Empreses de turisme actiu i verd, estacions d’esquí, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

Les persones que superen el primer nivell obtenen el certificat de primer nivell d’esquí alpí que els permet accedir al segon nivell.

· Graduat en ESO (o estudis equivalents).
· Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

El títol de tècnic/a esportiu/iva d’esquí alpí acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:
· Ensenyar l’esquí alpí.
· Programar i organitzar activitats.
· Fer l’entrenament bàsic d’esquiadors.
· Dirigir esportistes i equips en competicions d’aquesta especialitat esportiva.

Bloc comú (150 hores)
· Bases anatomofisiològiques de l’esport II
· Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II
· Entrenament esportiu II
· Organització i legislació de l’esport II
· Teoria i sociologia de l’esport

Bloc complementari (30 hores)
· Terminologia específica estrangera
· Equipaments esportius
· Informàtica bàsica aplicada

Bloc específic (240 hores)
· Desenvolupament professional II
· Formació tècnica de l’esquí alpí II
· Reglament i cronometratge de l’esquí alpí
· Material d’esquí alpí II
· Metodologia de l’ensenyament de l’esquí alpí II
· Metodologia de l’entrenament de l’esquí alpí
· Medi ambient de muntanya II
· Seguretat esportiva II

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Els blocs comú i complementari són convalidables de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

· Monitor/a d’esquí alpí
· Programador/a i organitzador/a d’activitats
· Entrenador/a d’esquiadors/es
· Director/a esportiu/va en competicions d’esquí alpí

Empreses de turisme actiu i verd, estacions d’esquí, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic/a d’esport, que els permet accedir:

· A un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius d’Esquí Alpí, si tenen el batxillerat o estudis equivalents.

· A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el batxillerat o estudis equivalents.

Per accedir al segon nivell d’Esquí Alpí cal haver aprovat el primer nivell de l’especialitat.

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways
Tap that and you can choose between adding a single media buy extra information slide or a full canvas slide