Cicle Formatiu Grau Superior
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Sanitat

Imatge Diagnòstic i Medicina Nuclear

Tècnic/a superior en Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Converteix-te en tècnic/a Superior per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

Presencial – Horari de tarda  – 2.000 h – 2 cursos acadèmics

Obté registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb finalitats diagnòstiques o terapèutiques, a partir de la prescripció facultativa utilitzant equips de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear. Assisteix al pacient durant la seva estada a la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de qualitat, així com els establerts en la unitat assistencial.

 

Fes les teves pràctiques a centres referents!

Premi Formació Professional de Catalunya reconegut amb les millors pràctiques innovadores de l’any 2022

Joviat és guanyadora del Premi FPCAT de Formació Professional de Catalunya reconegut amb les millors pràctiques Innovadores de 2022. Uns premis conscients de la importància que té l’FP en el mercat laboral i que reconeixen, valoren i fomenten les bones pràctiques i de qualitat.

Durant 581 h et formaràs en centres referents que col·laboren amb Joviat per assegurar-nos del que el teu aprenentatge està a l’altura de la demanda del mercat laboral.

Metodologia

L’alumnat aprèn a base de simulacions de proves radiològiques amb taula d’Rx i ecògraf. Es participa en seminaris tècnics i classes teoricopràctiques d’ecografia a Althaia i Clínica Sant Josep i fem visites a diferents centres referents del sector!

Docents professionals en actiu

De l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa (Althaia), de l’Institut Mèdic per la Imatge, de l’Hospital d’Igualada i de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell.

Simulació

De proves radiològiques amb taula d’Rx i ecògraf.nat.

Classes teoricopràctiques d’ecografia

A UManresa.

Classes teoricopràctiques d’ecografia

· Institut Mèdic per la Imatge (IMI)
· Clínica Sant Josep

Visites a centres hospitalaris i al Centre de Dosimetria de Barcelona

La competència general d’aquest títol consisteix a obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb finalitats diagnòstiques o terapèutiques, a partir de la prescripció facultativa utilitzant equips de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear, i assistint al pacient durant la seva estada a la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de qualitat, així com els establerts en la unitat assistencial.

2 cursos acadèmics: 2.000 hores
581 hores FCT en empreses del sector

De dilluns a divendres en torn de tarda.

Atenció al pacient
Anatomia per la imatge
Tècniques de radiologia simple
Tècniques de radiologia especial
Fonaments físics i equips
Protecció radiològica
Tècniques de tomografia computada i ecografia
Tècniques d’imatge per ressonància magnètica
Tècniques d’imatge en medicina nuclear
Tècniques de radiofarmàcia
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte d’imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
Formació en centres de treball

Col·laboració habitual de professional en actiu de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, de l’Institut Mèdic per la Imatge i de l’Hospital d’Igualada.

Simulació de proves radiològiques amb taula d’Rx i ecògraf.

Seminaris Tècnics

Classes tecnicopràctiques d’ecografia:

· ALTHAIA Hospital Sant Joan de Déu de Manresa
· Clínica Sant Josep de Manresa

Visites a centres hospitalaris i al Centre de Dosimetria de Barcelona.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
Tècnic/a superior en imatge per al diagnòstic
Tècnic/a especialista en radiodiagnòstic
Tècnic/a especialista en medicina nuclear
Personal tècnic en equips de radio electrologia mèdica
Personal tècnic en protecció radiològica
Personal tècnic en radiologia d’investigació i experimentació;
Delegat/da comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

ACCÉS A GS

Tenir títol de batxillerat
Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

CONTINUÏTAT

Altres Cicles Formatius
Estudis universitaris de grau
Món laboral

Accés al BLOG

Informa’t

 Seràs l’empenta que algú necessita!

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+