Cicle Formatiu Grau Superior
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Sanitat

Tècnic/a superior en Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

CONTACTE
Accés al BLOG

COMPETÈNCIA
La competència general d’aquest títol consisteix a obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb finalitats diagnòstiques o terapèutiques, a partir de la prescripció facultativa utilitzant equips de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear, i assistint al pacient durant la seva estada a la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de qualitat, així com els establerts en la unitat assistencial.

Col·laboració habitual de professionals en actiu de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, de l’Institut Mèdic per la Imatge i de l’Hospital d’Igualada.

Simulació de proves radiològiques amb taula d’Rx i ecògraf.

Seminaris Tècnics

Classes teoricopràctiques d’ecografia:
· ALTHAIA Hospital Sant Joan de Déu de Manresa
· Clínica Sant Josep de Manresa

Visites a centres hospitalaris i al Centre de Dosimetria de Barcelona.

DEA
Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council.

DURADA DELS ESTUDIS
2 cursos acadèmics: 2.000 hores
581 hores FCT en empreses del sector

HORARI
De dilluns a divendres en torn de tarda

CONTINGUTS
Atenció al pacient
Anatomia per la imatge
Tècniques de radiologia simple
Tècniques de radiologia especial
Fonaments físics i equips
Protecció radiològica
Tècniques de tomografia computada i ecografia
Tècniques d’imatge per ressonància magnètica
Tècniques d’imatge en medicina nuclear
Tècniques de radiofarmàcia
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte d’imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
Tècnic/a superior en imatge per al diagnòstic
Tècnic/a especialista en radiodiagnòstic
Tècnic/a especialista en medicina nuclear
Personal tècnic en equips de radio electrologia mèdica
Personal tècnic en protecció radiològica
Personal tècnic en radiologia d’investigació i experimentació;
Delegat/da comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

ACCÉS A GS
Tenir títol de batxillerat
Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

CONTINUÏTAT
Altres Cicles Formatius
Estudis universitaris de grau
Món laboral

DESCARREGA'T FITXA
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+