Cicle Formatiu Grau Superior Desenvolupament aplicacions multiplataforma perfil videojocs i oci digital

Informàtica i Comunicacions

Converteix-te en tècnic/a Grau Superior Desenvolupament aplicacions multiplataforma perfil videojocs i oci digital

Presencial – Horari de matí- 2 cursos acadèmics

Desenvolupa, implanta, documenta i manté aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.
També aprendràs a definir les fases i tasques del disseny d’un videojoc, dissenyar i crear personatges, escenaris i attrezzo per a animació i realitzar la programació de videojocs 2D i 3D.

Fes les teves pràctiques a centres referents!

Premi Formació Professional de Catalunya reconegut amb les millors pràctiques innovadores de l’any 2022

Joviat és guanyadora del Premi FPCAT de Formació Professional de Catalunya reconegut amb les millors pràctiques Innovadores de 2022. Uns premis conscients de la importància que té l’FP en el mercat laboral i que reconeixen, valoren i fomenten les bones pràctiques i de qualitat.

Durant 383 h et formaràs en centres referents que col·laboren amb Joviat per assegurar-nos que el teu aprenentatge està a l’altura de la demanda del mercat laboral.

Metodologia

Combina teoria i pràctica amb els projectes IOT, Projecte d’impressió 3D i Projecte Taller de reparacions.

Prototips, programació, noves tecnologies, reparacions… Aquest serà el teu dia a dia!

Entorns virtuals per a simulacions

Projecte col·laboratiu amb una empresa destacada per desenvolupament d’entorns virtuals i de realitat augmentada per a simulacions, amb tecnologies de gamificació i immersió virtual.

Projecte mobile apps

Desenvolupament d’aplicacions mòbils a mida, com a repte per empreses o institucions col·laboradores.

Continguts

• Sistemes informàtics
• Bases de dades
• Programació
• Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació
• Entorns de desenvolupament
• Accés a dades
• Desenvolupament d’interfícies
• Programació multimèdia i dispositius mòbils
• Programació de serveis i processos
• Sistemes de gestió empresarial
• Game design
• Disseny 2D i 3D
• Programació de videojocs 2D i 3D
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
• FCT Formació en centres de treball

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.
Aquesta competència es veu complementada amb formació específica per definir les fases i tasques del disseny d’un videojoc, dissenyar i crear personatges, escenaris i attrezzo per a animació i realitzar la programació de videojocs 2D i 3D.

Entorns virtuals per a simulacions
Objectiu: Projecte col·laboratiu amb una empresa destacada per desenvolupament d’entorns virtuals i de realitat augmentada per a simulacions, amb tecnologies de gamificació i immersió virtual.

Projecte mobile apps
Desenvolupament d’aplicacions mòbils a mida, com a repte per empreses o institucions col·laboradores.

DURADA DELS ESTUDIS
2 cursos acadèmics: 2.000 hores
383 hores FCT en empreses del sector

HORARI
De dilluns a divendres:
· 1r curs: de 9:00 a 14:30
· 2n curs: de 8:00 a 13:30

ACREDITACIÓ
Tècnic/a superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil videojocs i oci digital

CONTINGUTS
• Sistemes informàtics
• Bases de dades
• Programació
• Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació
• Entorns de desenvolupament
• Accés a dades
• Desenvolupament d’interfícies
• Programació multimèdia i dispositius mòbils
• Programació de serveis i processos
• Sistemes de gestió empresarial
• Game design
• Disseny 2D i 3D
• Programació de videojocs 2D i 3D
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
• FCT Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS
• Tècnic/a en desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis
• Tècnic/a en desenvolupament d’aplicacions informàtiques de propòsit general i en l’àmbit de l’entreteniment i de la Informàtica mòbil

• Tenir el títol de batxillerat
• Tenir títol de batxillerat
• Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
• Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
• Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

On els nostres alumnes poden realitzar el crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT)

• Altres Cicles Formatius
• Estudis universitaris de grau
• Món laboral

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+