Cicle Formatiu Grau Superior Desenvolupament aplicacions multiplataforma perfil videojocs i oci digital

Informàtica i Comunicacions

Tècnic/a superior en Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil videojocs i oci digital

CONTACTE
DESCARREGA'T FITXA

COMPETÈNCIA
La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.
Aquesta competència es veu complementada amb formació específica per definir les fases i tasques del disseny d’un videojoc, dissenyar i crear personatges, escenaris i attrezzo per a animació i realitzar la programació de videojocs 2D i 3D.

PROJECTES

Entorns virtuals per a simulacions
Objectiu: Projecte col·laboratiu amb una empresa destacada per desenvolupament d’entorns virtuals i de realitat augmentada per a simulacions, amb tecnologies de gamificació i immersió virtual.

Projecte mobile apps
Desenvolupament d’aplicacions mòbils a mida, com a repte per empreses o institucions col·laboradores.

DURADA DELS ESTUDIS
2 cursos acadèmics: 2.000 hores
383 hores FCT en empreses del sector

HORARI
De dilluns a divendres:
· 1r curs: de 9:00 a 14:30
· 2n curs: de 8:00 a 13:30


ACREDITACIÓ

Tècnic/a superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil videojocs i oci digital

CONTINGUTS
• Sistemes informàtics
• Bases de dades
• Programació
• Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació
• Entorns de desenvolupament
• Accés a dades
• Desenvolupament d’interfícies
• Programació multimèdia i dispositius mòbils
• Programació de serveis i processos
• Sistemes de gestió empresarial
• Game design
• Disseny 2D i 3D
• Programació de videojocs 2D i 3D
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
• FCT Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS
• Tècnic/a en desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis
• Tècnic/a en desenvolupament d’aplicacions informàtiques de propòsit general i en l’àmbit de l’entreteniment i de la Informàtica mòbil

ACCÉS A GS
• Tenir el títol de batxillerat
• Tenir títol de batxillerat
• Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
• Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
• Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

EMPRESES COL·LABORADORES
On els nostres alumnes poden realitzar el crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT)

CONTINUÏTAT
• Altres Cicles Formatius
• Estudis universitaris de grau
• Món laboral

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+