Cicle Formatiu Grau Superior
Ramaderia i Assistència en sanitat animal

AGRÀRIA

Tècnic/a superior en Ramaderia i assistència en sanitat animal

CONTACTE

P O R T E S   O B E R T E S
Dissabte 7 de maig de 2022
> 11 h – ONLINE: meet.google.com/jpp-vawj-gds
> 16 h , 17 h i 18 h – VISITA PRESENCIAL al Centre de Formació Eqüestre Les Tanques (Viladecans)
Inscriu-te AQUÍ

Dimarts 10 de maig de 2022
VISITA PRESENCIAL:
> 11 h: Granja la Torre (Sallent)
> 12:30:
Yeguada Velasco (St. Fruitós de Bages)

FAQS · Preguntes freqüents

Preguntes més freqüents

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN RAMADERIA I ASSISTÈNCIA EN SANITAT ANIMAL

1.- Fent aquest Cicle puc accedir al Grau en Veterinària sense fer el Batxillerat ni la Selectivitat?

Efectivament. Aquest cicle és la via natural més directa des de la Formació Professional cap al Grau en Veterinària, però cal tenir present que hauràs de competir en nota amb la resta d’alumnat que vulgui també cursar el mateix grau. Pot ser necessari fer la part específica de les PAU (Selectivitat) per poder millorar nota i tenir més opcions per accedir-hi.

2.- A més de permetre’m l’accés al Grau de Veterinària, quins altres elements aporta aquest cicle si vull ser veterinari/ària?

El cicle et permetrà assolir una important destresa en el maneig animal que t’aportarà avantatges als crèdits pràctics del Grau de Veterinària.

3.-Si completo aquest cicle puc treballar com a ajudant del/de la veterinari/ària a una Clínica Veterinària?

Sí. Aquest cicle és l’únic que acredita de forma oficial el perfil professional d’Auxiliar de Veterinària. Existeixen infinitat d’acadèmies privades que ofereixen cursos d’auxiliar de veterinària, però cap d’aquests et permeten accedir a una titulació oficial. Amb aquest títol estaràs habilitat oficialment per fer intervencions, sota la supervisió d’un/a veterinari/ària, com inseminacions d’animals, aplicació d’injeccions a animals i altres tractaments i podràs treballar en clíniques veterinàries de grans i petits animals.

4.- Quines probabilitats de trobar feina m’ofereix aquest cicle?

Actualment existeix una gran demanda de professionals d’aquest sector, tant per exercir com a Cap d’Explotació Ramadera de qualsevol espècie, com per treballar com a Auxiliar de Veterinària, degut al fet que fins ara hi ha molt pocs professionals ben formats al respecte i amb titulació oficial. A més, aquestes feines, en general, estan ben remunerades, especialment la de Cap d’Explotació Ramadera. Les pràctiques en empreses que faràs durant el cicle et permetran establir contactes per facilitar-te trobar feina.

5.- Com són les classes d’aquest cicle a JOVIAT i quina metodologia docent se segueix?

JOVIAT entén la Formació Professional com un sistema formatiu orientat a que l’alumnat aprengui a fer coses útils per a les empreses i la societat, més que a rebre molts coneixements teòrics. Per tant, la formació que oferim és majoritàriament pràctica. El nostre alumnat està el 50% del seu temps lectiu fora de les aules en instal·lacions professionals com granges, eugassades, hospitals veterinaris o empreses de comercialització de productes ramaders. Aquests centres col·laboradors cedeixen les seves instal·lacions perquè el nostre alumnat amb el nostre professorat rebi una formació pràctica arrelada a la realitat del sector ramader actual. I les classes que fem a l’aula també tenen un fort component pràctic a nivell metodològic. El sistema d’avaluació, en general, és l’avaluació contínua, de manera que l’alumnat és avaluat en funció de la seva progressió.

6.- Quin horari segueix el curs?

El curs es fa en horari de matí de 9:00 a 14:30 h. Tres dies per setmana les classes es fan a JOVIAT (Manresa) i la resta de dies les classes es fan en centres col·laboradors en grups petits d’alumnes perquè l’experiència pràctica sigui el millor possible. Al llarg del curs es programen sortides grupals per visitar instal·lacions i empreses d’especial interès per a la formació del nostre alumnat que poden fer-se en horaris diferents en funció de les circumstàncies.

7.- Amb quins tipus d’animals treballaré si faig aquest cicle?

Una gran part del currículum està dedicat al cavall, però durant els dos cursos acadèmics que dura el cicle aprendràs a manejar animals de totes les espècies ramaderes (boví, porcí, petits remugants, conills, aviram, etc.) i també petits animals de companyia (gossos i gats principalment), als quals hi dediquem una atenció especial.

8.- Quin valor afegit m’ofereix JOVIAT envers altres escoles que imparteixen aquest cicle?

Les principals diferències són que a JOVIAT es fa un enfocament molt pràctic amb un claustre de professorat molt jove, integrat per professionals veterinaris i enginyers agrònoms en exercici de les seves professions i que són molt coneixedors de la realitat del sector ramader. A més, com a escola molt diferenciada amb una àmplia oferta d’estudis relacionats amb cavalls, dediquem un temps important a aquesta espècie animal i també als animals de companyia, mentre que altres escoles només imparteixen formació sobre espècies animals dedicades exclusivament a la producció d’aliments.

OBJECTIUS
Aquests estudis capaciten per a gestionar la producció ramadera i realitzar treballs especialitzats de suport a equips veterinaris, programant i organitzant els recursos materials i humans disponibles, i aplicant els plans de producció, qualitat, sanitat i benestar animal, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, d’acord amb la legislació vigent.

DURADA
2 cursos acadèmics
FCT en empreses del sector

HORARI
Opció 1: JOVIAT Manresa en format semipresencial:

 • 2 dies/setmana formació pràctica presencial als diferents centres col·laboradors: vaqueria, eugassada i centre d’hospitalització.
 • 3 dies/setmana matèries teòriques en format sincrònic, combinació de presencialitat a l’aula i de format online, on l’alumnat pot escollir assistir a les classes presencialment o online des de casa.

Opció 2: JOVIAT-TANQUES* (Viladecans/Barcelona) en format presencial
(*centre pendent d’autorització)

 • 2 dies/setmana formació pràctica presencial a centre col·laborador: vaqueria, eugassada i centre d’hospitalització.
 • 3 dies/setmana formació teòrica presencial a JOVIAT-TANQUES (Viladecans/Barcelona)

Durant el curs tot l’alumnat  assistirà a dues sessions setmanals de formació pràctica als següents centres col·laboradors:

logo-mivet

CONTINGUTS
· Organització i Control de la Reproducció i Cria
· Gestió de la Producció Animal
· Gestió de la Recria de Cavalls
· Organització i Supervisió de la Doma i Maneig d’Èquids
· Maquinària i Instal·lacions Ramaderes
· Sanejament Ramader
· Assistència a l’Atenció Veterinària
· Bioseguretat
· Gestió de Centres Veterinaris
· Formació i Orientació Laboral
· Empresa i Iniciativa Emprenedora
· Projecte de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal
· Formació en Centres de Treball
* Mòduls propis de Joviat utilitzant les hores de lliure disposició de centre

· Comercialització de Productes Ramaders
· Comercialització de poltres
· Assistència a l’atenció veterinària de petits animals

METODOLOGIA D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE
JOVIAT disposa d’un segell metodològic orientat a acompanyar els alumnes a la seva formació humana i professional basat a l’experimentació i amb l’objectiu que els alumnes aprenguin a fer coses i a resoldre problemes que es poden presentar a la vida professional, més que acumular coneixements. Per tant, la formació pràctica té un gran pes.

Un dels mètodes de treball és el de desenvolupar projectes que poden ser reals (resposta a un repte proposat per una empresa) o simulats. Dintre d’aquest sistema de treball actualment JOVIAT desenvolupa els següents projectes:

• Introducció al mercat de la llet A2A2 (un producte que redueix el rebuig de les persones que digereixen malament aquest producte) proposat per la Granja La Torre de Sallent

• Venda d’un poltre: Projecte real on un centre col·laborador cedeix als alumnes la gestió de la venda d’un poltre optant a l’obtenció d’una comissió per aquest treball

• Muntatge d’una subhasta dels poltres que es domen amb els cursos de Tècnic en Activitats Eqüestres

A més del mètode del projecte es segueixen altres estratègies pedagògiques que permeten la interacció amb altres cursos i ajuden als alumnes a treballar en equip, aprendre l’ús de les TIC i ampliar la seva xarxa de contactes per facilitar una futura inserció laboral.

ACREDITACIÓ
Tècnic/a superior en ramaderia i assistència en sanitat animal

SORTIDES PROFESSIONALS
· Encarregat/da d’explotació ramadera, en general
· Responsable de la producció en explotacions o empreses ramaderes
· Responsable d’inseminació artificial en explotacions ramaderes o en centres de recollida de semen
· Encarregat/da de màquines i equips ramaders
· Responsable i gestor/a de ramaderies equines
· Responsable del maneig i de les cures del bestiar i de les instal·lacions en centres eqüestres
· Ajudant o ajudanta de veterinària
· Visitador/a de productes de veterinària

ACCÉS LA CICLE
·
Tenir títol de batxillerat
· Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
· Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
· Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
· Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
· Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
· Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
· Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

CONTINUÏTAT
· Altres cicles formatius de grau superior
· Estudis universitaris de grau
· Món laboral

EMPRESES COL·LABORADORES
On els nostres alumnes poden realitzar el crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT)

HÍPICA: Itineraris curriculars carrera professional eqüestre

Una carrera professional en el sector eqüestre

UNA CARRERA PROFESIONAL EN EL SECTOR ECUESTRE:

Nos encontramos en el momento del año en que hay que tomar las decisiones al respecto de los estudios que haremos durante el próximo curso académico. La variada oferta de la que actualmente disponemos nos permite diseñar un itinerario curricular adaptado a nuestras necesidades e intereses.

Para todas aquellas personas interesadas en trabajar con caballos, que quieren continuar sus estudios postobligatorios dentro del sector ecuestre, actualmente se les abren muchas posibilidades gracias a la numerosa oferta de cursos de formación reglada relacionados con el mundo del caballo. Hace unos años para poder conseguir una buena formación ecuestre y/o una titulación de prestigio en el mundo del caballo era necesario irse al extranjero. Hoy eso no es así. Existen cursos de formación reglada con reconocimiento internacional que permiten a los alumnos diseñar su propia carrera profesional obteniendo títulos de formación reglada como pasa con cualquier otra especialidad profesional.

Muchos padres manifiestan la desconfianza de que sus hijos cursen estudios ecuestres básicamente por dos causas. La primera por desconocimiento del sector ecuestre y la creencia que no permitirá a sus hijos ganarse bien la vida. Y en segundo lugar porque los estudios relacionados con el caballo hasta ahora no daban acceso a títulos oficiales y por tanto, si después el alumno quería volver al sistema educativo convencional los estudios ecuestres habían significado una pérdida de tiempo. Ninguna de estas dos situaciones son correctas hoy:

 • · El mundo del caballo ofrece grandes posibilidades laborales para las persona bien formadas que pueden encontrar trabajo con cierta facilidad y diseñar una carrera profesional con buenas expectativas económicas y de calidad de vida. Aunque hemos de reconocer que el trabajo con caballos es bonito pero también duro y sacrificado.
 • · Actualmente la Formación Reglada ofrece cursos y titulaciones oficiales que permiten a los alumnos mantenerse dentro del sistema educativo, de manera que los estudios cursados sobre caballos nos permiten alcanzar los mismos niveles curriculares que en cualquier otro ámbito profesional. Esto quiere decir que si un alumno comprueba que lo que estudia no es a lo que se quiere dedicar puede cambiar de especialidad sin perder su nivel académico.
  Por estas razones ya no hay motivo para que los padres discutan con sus hijos sobre qué estudiar, y mucho menos les impongan una opción de estudios que puede condicionar a un rechazo, falta de motivación y fracaso escolar. Es cierto que muchos adolescentes no saben exactamente lo que quieren y tienen una visión muy romántica del mundo del caballo que les puede llevar a tomar decisiones equivocadas a la hora de seleccionar sus estudios, pero en la actualidad disponen de una oferta amplia de titulaciones que les pueden permitir reorientar su formación sin haber perdido el tiempo.

¿Cuáles son esas titulaciones profesionales de las que hablamos?
Actualmente existen tres títulos de formación profesional que permiten diseñar diferentes itinerarios curriculares en función de los intereses del alumno. Son los siguientes:

· Técnico en Actividades Ecuestres (TAE)
· Técnico Deportivo en Hípica (TDH)
· Técnico Superior en Ganadería y Asistencia Sanitaria del Ganado (TSG)


Técnico en Actividades Ecuestres (TAE):

Se trata de un Ciclo Formativo de Grado Medio destinado a formar a los alumnos en el manejo del caballo y en la realización de todas las tareas relacionadas con este en cualquier tipo de empresas, excepto la función de monitor o profesor de equitación, que queda reservada para el TDH.

Los alumnos del TAE adquieren competencia en:
– El cuidado, manejo y presentación de caballos
– El guiaje de turistas a caballo
– La ejecución de las técnicas de equitación
– La resolución de problemas básicos de herraje
– El manejo de reproductores y gestión de la reproducción y recría
– La doma de potros

Por tanto su figura es la del profesional que realiza las tareas de un centro donde se alojan i/o crían caballos incluyendo el perfil profesional de mozo de cuadra, jinete profesional, guía ecuestre, técnico de reproducción, auxiliar de herrador y domador de potros.

Se trata de un curso de dos años de duración con un total de 2.000 horas de formación eminentemente práctica y en contacto continuo con caballos. En el curso diseñado por JOVIAT los alumnos montan 1 h cada día, como mínimo durante el primer curso, y dos horas diarias en el segundo curso (una de ellas sobre potros). En el segundo año cada dos alumnos reciben la asignación de un potro con el que seguirán durante el año el proceso de desbravado y doma para presentarlo en el crédito de síntesis a finales del curso en un acto público donde se mostrará la evolución del animal. Es un título de nueva creación y en este curso 19-20 se graduará la primera promoción. Para su acceso no se requiere conocimientos previos de equitación. Solamente es necesario tener la ESO aprobada.


Técnico Deportivo en Hípica (TDH):

Esta titulación es bastante conocida en el mundo ecuestre y capacita a los alumnos para convertirse en monitores y profesores de equitación y entrenadores de jinetes y caballos de las diferentes disciplinas hípicas.

Se trata de estudios integrados en lo que se llama Formación Profesional (FP) de Régimen Especial Deportivo que tiene algunas singularidades respecto a la FP de Régimen General. Entre ellas destaca el hecho de requerir superar una prueba de acceso técnica además del nivel curricular necesario (ESO para grado medio y Bachillerato para grado superior) y el hecho que los estudios no siguen el modelo de curso escolar convencional sino que son atemporales y se cursan por bloques.

El objetivo de la prueba de acceso técnica es acreditar un nivel mínimo de equitación de los aspirantes para cada nivel, ya que estos cursos no tienen la finalidad de enseñar a montar a los alumnos, sino la de enseñarles a enseñar las técnicas de la equitación y del entrenamiento deportivo.

Los estudios tienen varios niveles que capacitan para funciones diferentes como son los siguientes:

 • · 1r nivel o ciclo inicial. Da acceso al Certificado de Primer nivel y se corresponde con el perfil profesional del auxiliar de monitor y monitor de iniciación.
 • · 2n nivel o ciclo final del Grado Medio. Permite obtener el título de Técnico Deportivo en Hípica y corresponde al perfil profesional de monitor de tecnificación (introduce a sus alumnos al mundo de la competición en diferentes disciplinas).
 • Este segundo nivel permite especializarse en disciplinas de resistencia o bien en disciplinas olímpicas, pudiendo obtener dos titulaciones diferentes aunque comparten bastante contenido.
 • · 3r nivel o Grado Superior: Permite a los alumnos obtener el título de Técnico Superior en Hípica que es equivalente a unTécnico de Grado Superior de la FP de Régimen General. Estos estudios se corresponden con el perfil profesional del Director Deportivo, entrenador de alto rendimiento y profesor de Técnicos Deportivos. Para acceder a estos estudios se requiere el Bachillerato, el título de Técnico Deportivo en Hípica en disciplinas olímpicas y superar una prueba de acceso específica que requiere acreditar un nivel de equitación muy alto en una de las tres disciplinas olímpicas (doma, salto o completo).

Estos estudios se programan por bloques sin seguir necesariamente el esquema del curso académico lo que permite compatibilizarlos con otras formaciones o con la actividad laboral.

Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad ANimal (TSG):
En este caso estamos hablando de un Ciclo Formativo de Grado Superior que tiene como objetivo formar a los alumnos como responsables técnicos de la gestión de una ganadería y como auxiliares de las funciones del veterinario.

Los alumnos de TSG adquieren durante el curso las siguientes capacidades:
·  Programación de la reproducción
·  Seguimiento de los programas de cubriciones i aplicación de inseminaciones
·  Organización de la explotación ganadera y coordinación de los equipos de trabajo
·  Supervisión de la recría y doma de potros
·  Gestión de la comercialización de productos ganaderos (exclusivo de los cursos de JOVIAT)
·  Soporte a la acción clínica, terapéutica y quirúrgica del veterinario

Estos estudios tienen una duración de dos cursos académicos con un total de 2.000 horas. La formación es predominantemente práctica. Los alumnos están en aula tres días por semana y los otros dos días los cursan en centros colaboradores donde desarrollan la parte práctica del currículum. Estos centros colaboradores son tres.
·  Una yeguada
·  Una granja de vacuno de producción de leche
·  Un hospital veterinario

El programa no es exclusivamente destinado al caballo sino que también se trabaja sobre explotaciones productivas de otras especies ganaderas, pero el caballo ocupa aproximadamente la mitad del programa de contenidos. Este curso está considerado como la vía preferente para acceder al Grado en Veterinaria, desde la Formación Profesional (evitando cursar el bachillerato y las PAU, si se procede de un Ciclo Formativo de grado medio como el TAE).

Posibles modelos de carrera profesional:
Estos tres títulos descritos de forma esquemática nos permiten múltiples opciones de diseño de una carrera profesional ecuestre dentro del sistema educativo reglado. Este diseño dependerá de los intereses del alumno y en gran medida también de su edad.


Jóvenes entre 16 y 18 años que se quieren dedicar profesionalmente al mundo del caballo:

En el caso de alumnos jóvenes (de 16 a 18 años) que salen de la ESO la mejor opción en todos los casos es cursar el TAE. Una vez obtenida la titulación de Técnico en Actividades Ecuestres podemos seguir dos caminos diferentes:

 • ·  Perfil deportivo: Para aquellos alumnos que quieran dedicarse profesionalmente al deporte hípico lo más adecuado sería cursar el TDH después del TAE. Hay que tener en cuenta que el TAE permite convalidar gran parte de los contenidos del TDH, de manera que en tres curso académicos se pueden obtener dos titulaciones (TAE y TDH) que cubren todas las expectativas profesionales de las empresas ecuestres. Este itinerario finalizaría con un nivel académico de Técnico de Grado Medio que permite la inserción laboral con alto grado de especialización.
 • · Perfil ganadero/veterinario: Para los alumnos que tienen una vocación más enfocada a la vertiente agro ganadera la mejor opción sería cursar el TAE y posteriormente obtener el título de TSG. Este itinerario es un poco más largo, ya que representa una duración de cuatro cursos académicos, pero permite alcanzar un nivel curricular de Técnico Superior que da opciones para plantearse el acceso a la Universidad y concretamente al grado de Veterinaria.

Para alumnos que tienen edades superiores a los 18 años que quieren trabajar como monitores de equitación: Si tienen un buen nivel de equitación (aproximadamente Galope 4) la mejor opción es presentarse a la prueba de acceso específica para el Técnico Deportivo en Hípica y si la aprueban matricularse en esta formación que se ofrece por bloques con diferentes horarios y en formato discontinuo, compatible con otros estudios o con el ejercicio profesional.
Obteniendo el Certificado de 1r nivel del TDH (4 meses aproximadamente con clases dos días por semana) que es el requisito mínimo que exige la ley para poder inscribirse en el Registro de Profesionales del Deporte, ya podrán trabajar en el sector.

Si no tienen un buen nivel de equitación (aproximadamente Galope 4) o no quieren realizar la prueba de acceso al Técnico Deportivo en Hípica pueden optar por matricularse en el Curso de Acceso + Técnico Deportivo de 1r nivel en Hípica (oferta exclusiva de JOVIAT), aunque este curso requiere una importante dedicación y es difícil de compatibilizar con otras actividades.

Y si se trata de alumnos de más de 18 años que han aprobado el bachillerato o un Ciclo Formativo de Grado Medio, que les gustaría trabajar con animales e incluso cursar el grado en veterinaria, pero tienen un expediente académico insuficiente para obtener plaza, la opción recomendada es el Técnico de Grado Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal (TSG).

Como podéis ver hay una gran variedad de opciones que permiten a cada persona diseñar el itinerario más conveniente, para lo cual os recomendamos el asesoramiento de expertos.

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+