Cicle Formatiu Grau Superior

Ramaderia i Assistència en sanitat animal

Converteix-te en tècnic/a superior en Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal i Auxiliar de Veterinària

Presencial o Semipresenical – Matí- 2 cursos acadèmics

Els estudis capaciten per a gestionar la producció ramadera i fer treballs especialitzats de suport a equips veterinaris, programant i organitzant els recursos materials i humans disponibles, i aplicant els plans de producció, qualitat, sanitat i benestar animal, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, d’acord amb la legislació vigent.

Fes les teves pràctiques a centres referents!

Premi Formació Professional de Catalunya reconegut amb les millors pràctiques innovadores de l’any 2022

Joviat és guanyadora del Premi FPCAT de Formació Professional de Catalunya reconegut amb les millors pràctiques Innovadores de 2022. Uns premis conscients de la importància que té l’FP en el mercat laboral i que reconeixen, valoren i fomenten les bones pràctiques i de qualitat.

Et formaràs en centres referents que col·laboren amb Joviat per assegurar-nos del que el teu aprenentatge està a l’altura de la demanda del mercat laboral.

Centres professionalitzadors:

Horari

De 9 a 14:30 h. Tres dies per setmana les classes es fan a JOVIAT (presencial o online) i la resta de dies en centres professionalitzadors en grups petits.

Metodologia

Ens apropem al màxim a la realitat del sector del món laboral, per això aprenem fent, amb una formació molt pràctica i amb projectes!

Continguts

 • Organització i Control de la Reproducció i Cria.
 • Gestió de la Producció Animal.
 • Gestió de la Recria de Cavalls.
 • Organització i Supervisió de la Doma i Maneig d’Èquids.
 • Maquinària i Instal·lacions Ramaderes.
 • Sanejament Ramader.
 • Assistència a l’Atenció Veterinària.
 • Bioseguretat.
 • Gestió de Centres Veterinaris.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Projecte de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal.
 • Formació en Centres de Treball.
 • Mòduls propis de Joviat utilitzant les hores de lliure disposició de centre.
 • Comercialització de Productes Ramaders.
 • Comercialització de poltres.
 • Assistència a l’atenció veterinària de petits animals.

Projectes

Projecte llet A2A2: introducció al mercat de la llet A2A2, proposat per la Granja La Torre de Sallent.

Projecte real on un centre professionalitzador cedeix als alumnes la gestió de la venda d’un poltre optant a l’obtenció d’una comissió per aquest treball.

Muntatge d’una subhasta dels poltres que es domen amb els cursos de Tècnic en Activitats Eqüestres (TAE).

Es posa en pràctica en animals d’una explotació de vaques lleteres la tècnica d’inseminació artificial d’una vaca.

en contacte amb una gossera de proximitat, es desenvolupen models en xarxes socials per afavorir l’adopció en aquests centres professionalitzadors i s’aprèn a tractar animals abandonats i a tenir-ne cura.

Competències professionals

Els estudis capaciten per a gestionar la producció ramadera i realitzar treballs especialitzats de suport a equips veterinaris, programant i organitzant els recursos materials i humans disponibles, i aplicant els plans de producció, qualitat, sanitat i benestar animal, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, d’acord amb la legislació vigent.

Què més oferim?

Potenciem la relació família-escola. Tutoria individualitzada.
Borsa de treball.

Sortides Laborals

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+