Cicle Formatiu Grau Superior Condicionament físic

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Tècnic/a superior en Condicionament físic

CONTACTE
DESCARREGA'T FITXA

COMPETÈNCIA
Elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tota mena de persones usuàries i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

Emprenedoria, projecte Emprèn Joviat
Impulsa transversalment l’emprenedoria entre els nostres alumnes.

Intervencions pràctiques reals amb alumnes de l’escola i altres entitats

DEA
Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic
i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council.

DURADA DELS ESTUDIS
2 cursos acadèmics
FCT en empreses del sector

HORARI
De dilluns a divendres en horari de matí.

CONTINGUTS
Habilitats socials
Valoració de la condició física i intervenció en accidents
Fitness en sala d’entrenament polivalent
Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical
Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical
Condicionament físic a l’aigua
Tècniques d’hidrocinèsia
Control postural, benestar i manteniment funcional
Projecte de condicionament físic
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball
Síntesi
Anglès

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS
Condicionament física en sala d’entrenament polivalent
Condicionament físic en grup amb suport musical
Fitness aquàtic i hidrocinèsia

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL
Tant en l’àmbit públic com en entitats de caràcter privat:
Gimnasos
Empreses de serveis esportius
Patronats esportius o entitats esportives municipals
Clubs o associacions esportives
Clubs o associacions de caràcter social
Empreses turístiques: (Hotels, càmping i balnearis, entre d’altres)
Grans empreses amb serveis esportius per als seus empleats
Centres geriàtrics o de caràcter social
Federacions esportives
Organismes públics d’esports (diputacions i direccions generals d’esport, entre altres)

SORTIDES PROFESSIONALS
Entrenador/a de condicionament físic a les sales d’entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques
Entrenador/a de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o en poliesportius
Entrenador/a personal
Instructor/a de grups d’hidrocinèsia i cura corporal
Promotor/a d’activitats de condicionament físic
Animador/a d’activitats de condicionament físic
Coordinador/a d’activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia
Monitor/a d’aeròbic, d’step, de ciclisme indoor, de fitness aquàtic i activitats afins

ACCÉS A GS
Tenir títol de batxillerat
Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

CONTINUÏTAT
Altres Cicles Formatius
Estudis universitaris de grau
Món laboral

EMPRESES COL·LABORADORES
On els nostres alumnes poden realitzar el crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT)

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+