Cicle Formatiu Grau Superior
Condicionament físic

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Tècnic/a superior en Condicionament físic

CONTACTE
INSTAGRAM-MAILING

Instagram cicles d’ESPORTS  Joviat

DESCARREGA'T FITXA

COMPETÈNCIA
Elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tota mena de persones usuàries i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

DURADA DELS ESTUDIS
2.000 hores repartides en 2 cursos acadèmics.
383 hores FCT (Formació Centres de Treball) en empreses del sector.

HORARI
De dilluns a divendres en horari de mati.

QUÈ MÉS OFERIM?
• Intervencions pràctiques reals amb alumnes de l’escola i altres entitats.
• Tutoria individualitzada.
• Borsa de treball.

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT
• Condicionament físic en sala polivalent.
• Condicionament físic en grup amb suport musical.
• Fitnes

ITINERARI ESPORTS JOVIAT
Amb la continuïtat dels nostres graus superiors esportius podràs obtenir fins a 7 títols en 4 anys.


Grau Mitjà QUÈ MÉS OFERIM?

Amb el GM de Guia en el medi natural i de temps lliure:

 • GM de Guia en el medi natural i de temps lliure.
 • Titulació de monitor de lleure si fan les hores de pràctiques corresponents que falten.
 • Prova accés de grau mitjà de socorrisme + algunes matèries.
 • Prova accés de cicle inicial de senderisme + algunes matèries.
 • Prova accés de cicle final de muntanya mitjana + algunes matèries.

Amb el GM de Guia en el medi natural i de temps lliure + GS d’Ensenyament i animació socioesportiva:

 • SEAS.
 • Grau Mitjà de socorrisme fent les assignatures que els queden en horaris de tècnics esportius.
 • Cicle inicial de senderisme fent les assignatures que els queden en horaris de tècnics esportius.
 • Cicle final de muntanya mitjana fent les assignatures que els queden en horaris de tècnics esportius.
 • Titulació director de lleure.

Amb el GS de Guia en el medi natural i de temps lliure + GS de Condicionament físic:

 • (Tècnic 1 / Grau mitjà?) de socorrisme fent les assignatures que els queden en horaris de tècnics esportius.
 • Cicle inicial de senderisme fent les assignatures que els queden en horaris de tècnics esportius.
 • Cicle final de muntanya mitjana fent les assignatures que els queden en horaris de tècnics esportius.

CONTINGUTS
• Habilitats socials.
• Valoració de la condició física i intervenció en accidents.
• Fitness en sala d’entrenament polivalent.
• Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical.
• Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical.
• Condicionament físic a l’aigua.
• Tècniques d’hidrocinèsia.
• Control postural, benestar i manteniment funcional.
• Projecte de condicionament físic.
• Formació i orientació laboral.
• Empresa i iniciativa emprenedora.
• Formació en centres de treball.
• Projecte.
• Anglès

ACCÉS A GS
• Tenir títol de batxillerat.
• Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà).
• Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
• Formació en centres de treball.
• Projecte.
• Anglès
•  Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior.
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys.

CONTINUITAT
• Altres Cicles Formatius.
• Món laboral.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL
Tant en l’àmbit públic com en entitats de caràcter privat:
• Gimnasos.
• Empreses de serveis esportius.
• Patronats esportius o entitats esportives municipals
• Clubs o associacions esportives.
• Clubs o associacions de caràcter social.
• Empreses turístiques: (Hotels, càmping i balnearis, entre d’altres).
• Grans empreses amb serveis esportius per als seus empleats.
• Centres geriàtrics o de caràcter social.
• Federacions esportives
• Organismes públics d’esports (diputacions i direccions generals d’esport, entre altres)

SORTIDES PROFESSIONALS
•  Entrenador/a de condicionament físic a les sales d’entrenament  polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques.
• Entrenador/a de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o en poliesportius.
• Entrenador/a personal.
• Instructor/a de grups d’hidrocinèsia i cura corporal.
• Promotor/a d’activitats de condicionament físic.
• Animador/a d’activitats de Socorrista de recolzament en unitats d’intervenció aquàtiques.
• Socorrista d’activitats aquàtiques en l’entorn natural i activitats nàutic-esportives.
• Coordinador/a d’activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia.
• Monitor/a d’aeròbic, d’step, de ciclisme indoor, de fitness aquàtic i activitats afins.

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+