Cicle Formatiu Grau Mitjà
Sistemes microinformàtics i xarxes

Informàtica i Comunicacions

Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes

CONTACTE

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

DESCARREGA'T FITXA

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL
Empreses de diversos sectors d’activitat econòmica, en el departament d’informàtica o de processament de dades,
departament tècnic, etc. Empreses proveïdores i/o distribuïdores de serveis informàtics. Sector de serveis a les empreses. Empreses de comunicacions i empreses proveïdores de serveis d’Internet.

DURADA DELS ESTUDIS
2 cursos acadèmics
FCT en empreses del sector

HORARI
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 hores

ACREDITACIÓ
Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes

CONTINGUTS
• Muntatge i manteniment d’equips
• Sistemes operatius monolloc
• Aplicacions ofimàtiques
• Sistemes operatius en xarxa
• Xarxes locals
• Seguretat informàtica
• Serveis de xarxa
• Aplicacions web
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Anglès tècnic
• Síntesi
• Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS
• Tècnic/a instal·lador/a i reparador/a d’equips informàtics
• Tècnic/a en manteniment de sistemes informàtics
• Tècnic/a en manteniment de serveis d’Internet
• Tècnic/a de suport informàtic
• Tècnic/a de xarxes de dades
• Tècnic/a en vendes de TIC per a sectors industrials
• Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics
• Comercial de microinformàtica
• Operador/a de teleassistència
• Operador/a de sistemes

ACCÉS A GM
• Graduat en ESO
• Tenir un títol de tècnic/a
• Haver superat la prova d’accés als Cicles de grau mitjà
• Haver realitzat el curs específic d’accés als Cicles de grau mitjà
• Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
• Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys
• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

EMPRESES COL·LABORADORES
On els nostres alumnes poden realitzar el crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT)

CONTINUÏTAT
• Altres Cicles Formatius
• Món laboral

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+