JOVIAT i AMPANS constitueixen el primer Centre de Formació Professional Integrada de la Catalunya central

JOVIAT i AMPANS han fet un pas decisiu per convertir la capital del Bages en un referent de la Formació Professional a Catalunya. El president executiu de l’Agència FPCAT, Fabian Mohedano, ha anunciat els quaranta-cinc centres d’arreu de Catalunya que passaran a ser Centres Integrats, dels quals trenta-cinc són públics i deu privats; i ha presentat l’Agrupació de JOVIAT – AMPANS com el primer Centre de Formació Professional Integrada de la Catalunya central. Una unió que representa un impuls per a la Formació Professional de Qualitat al territori, i una font d’innovació educativa i de millora d’inclusió laboral.

L’aliança entre les dues fundacions és un punt d’inflexió per a l’educació del país i una iniciativa sense precedents que obre el camí cap a la plena igualtat d’oportunitats.

Centre de Formació Professional Integrada (CFPI)

Esdevenir CFPI vol dir donar resposta a les necessitats reals de la formació de les persones al llarg de la vida, amb un model d’orientació professional adequat a cada realitat, sempre en connexió amb la demanda empresarial i social. També, vol dir establir més ponts amb el món de la recerca universitària i la investigació, i proposar projectes de valor tant dins com a fora del territori. Un treball emmarcat en Qualitat que posa el focus en la igualtat, la responsabilitat social i la sostenibilitat.

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a la formació i l’obtenció de titulacions a la ciutadania, les dues institucions ampliaran i enfortiran les seves competències i recursos, i alguns dels seus serveis com l’orientació professional i l’acreditació de competències professionals. L’orientació es basa en un model que acompanya les persones en el seu itinerari formatiu i la seva transició fins al mercat de treball; l’acreditació de competències esdevindrà el reconeixement per a les persones que tenen experiència professional sense una certificació oficial.

Amb una clara voluntat de progrés social, les dues fundacions tenen com a objectiu ampliar i complementar l’oferta educativa i la inserció laboral del seu alumnat. I en aquest sentit, posar l’accent en la igualtat d’oportunitats per part de col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió social, amb una aportació molt sòlida als sectors econòmics de l’àmbit d’influència.

L’Agrupació JOVIAT-AMPANS és el centre privat amb més oferta de famílies professionals a Catalunya, amb itineraris de l’àmbit de la Sanitat, l’Esport, l’Hoteleria, les Indústries Alimentàries, l’Agrària i la Informàtica. Amb aquesta aliança, esperen augmentar la seva influència en les polítiques educatives de la Catalunya central i, també, servir com a model per a altres regions que cerquen formes innovadores de fomentar una educació més inclusiva. De fet, la formació integral parteix de la premissa que qualsevol persona, amb independència de la seva edat, sexe, procedència, situació personal o laboral, nivell socioeconòmic o cultural, capacitats diferents o necessitats específiques, ha de beneficiar-se d’aquest model formatiu.

La connexió amb el teixit productiu

Després de l’obtenció de la qualificació, el nou Centre es posa a treballar en la creació de l’estructura necessària per dimensionar el nou projecte. El primer pas serà la creació d’un Consell de Formació i Empresa, amb una direcció executiva, membres de les dues institucions, una representació de l’administració pública i de les organitzacions empresarials i sindicals més significatives a Catalunya. Aquest tindrà els objectius d’afavorir la qualitat, l’ajustament de l’oferta formativa i impulsar la participació de les empreses i entitats en la formació i l’acompanyament a l’aprenentatge

En conclusió, parlem d’una aliança de territori amb un projecte que tindrà un impacte de gran valor a la societat, amb processos motivadors per a una formació constant que ajudarà les persones a adaptar-se als canvis socials i del mercat laboral. Un pas endavant i de referència al país.

Comparteix l’article: