L’Escola del Treball de Lleida remou la consciència metodològica de JOVIAT

El passat 7 de novembre JOVIAT va rebre la visita del Paco González i l’Olga Castilla, director en cap i directora d’innovació de l’Institut Escola del Treball de Lleida. L’objectiu va ser acompanyar l’equip d’innovació pedagògica del centre durant una intensa sessió de treball en la metodologia de l’Aprenentatge Basat per Projectes. Durant la sessió, també van conversar amb l’equip docent de l’àmbit sanitari, d’hoteleria i d’esports, amb el qual van compartir la seva visió, funcionament i àmplia experiència.

La sessió va posar l’accent en:

  • El registre del procés evolutiu de l’alumnat amb tot el seu avenç.

  • L’ús d’una eina informàtica per al seguiment dels projectes i de les evidències de les tasques realitzades.

  • L’organització en els equips tancats per dur a terme projectes de complexitat progressiva.

  • La certificació de professionalitat per a aquelles persones que destaquen en el treball en equip.

  • L’ensenyament orientat a projectes, amb adaptació d’hores segons les necessitats de cada un d’ells.

  • Les reunions setmanals de seguiment de l’alumnat.

  • L’actuació de cada professor com a tutor d’un grup.

  • La priorització del treball d’un únic projecte, evitant diversificar.

  • L’emissió d’informes que detallen els resultats d’aprenentatge.

  • L’absència de notes, amb criteris d’avaluació clars a través de rúbriques. La visita d’aquest Institut, pioner en posar l’aprenentatge realment al centre i en implementar la innovació metodològica, va ser molt profitosa i inspiradora.

Comparteix l’article: