ISO 9001

La voluntat de treballar en millora contínua es defineix en el centre des de l’any 2004, en què es va obtenir la primera certificació. El mes de desembre, JOVIAT va renovar de nou el certificat ISO 9001 per a “l’Execució de cursos de formació continuada amb finançament o sense finançament. Execució de cursos per l’ocupació. Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu i servei de reconeixament acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials”.
Comparteix l’article: