El 2030 hi haurà 100.000 vacants per la falta de titulacions en Formació Professional

Taula de continguts

Recentment, molt mitjans han llançat aquesta notícia i no ens sorprèn, ja que la Formació Professional és i serà encara més una titulació clau pel mercat laboral. Un mercat que es veurà afectat per dues situacions: les jubilacions de la generació baby boom que deixaran moltes vacants lliures i la demanda del desenvolupament empresarial requerirà nous perfils, especialment, tècnics especialitzats.

Què passarà amb aquestes vacants? Les ocuparan joves amb Formació Professional?

El problema no és l’oferta de places, sinó que s’ha de fer una reducció en l’abandonament dels cicles formatius i flexibilitzar continguts. En aquest sentit, es posa sobre la taula la necessitat d’adoptar metodologies molt més abocades a la pràctica constant en situacions reals.

Si tots els estudiants que es matriculen acabessin la formació i obtinguessin la titulació, part d’aquest dèficit estaria cobert.

Què fem per combatre aquesta necessitat?

Joviat ho combatem amb un segell metodològic propi, garantint la motivació de l’alumnat a la llarga de tota la seva trajectòria acadèmica i l’èxit en la seva irrupció en el mercat laboral. Una metodologia pedagògica on l’aprenentatge es basa en la resolució de problemes, projectes i reptes.

Procurem que l’ensenyament i l’aprenentatge siguin per iguals, per això fem casos pràctics i simulacions i els acompanyem des de l’inici de la seva formació fins a la introducció al món laboral després d’aconseguir la seva titulació.

Com està actualment la Formació Professional i el mercat laboral?

La demanda de contractació de professionals amb Formació Professional ja ésuna realitat, ja que és una formació que s’adapta a les necessitats actuals i del futur del mercat laboral. De fet, contrasta amb la taxa del 32% de la desocupació juvenil.

Joviat, experta en Formació Professional

Siguem conscients de la demanda, del present i del que vindrà en el futur. El mercat laboral et necessita i nosaltres t’animem a fer que cursis i finalitzis un Cicle Formatiu d’FP amb nosaltres.

Has començat però no has acabat un Cicle Formatiu?

Comparteix l’article: