SHBL1M: Seminàri detecció precoç de lesions orals

L’odontòloga  Cèlia Martínez ha impartit un seminari teòric de la detecció de patologies orals en la clínica dental.

Els higienistes tenen un paper important en la detecció d’aquestes lesions.

Publicat dins de