Alumnes de SLCB2 fent una pràctica d’electroforesi de DNA

Alumnes de 2n de Laboratori fent una pràctica d’electroforesi de DNA