[menu_lateral]
[ivan_title title_tag=”h1″ ico_family=”fa fa-” align=”left” c_id=”.vc_1484134664873″ title_css=”color:#333399;”]PEC – Projecte Educatiu Centre[/ivan_title]

El PEC (Projecte Educatiu de Centre Joviat) és el document que sintetitza la nostra proposta d’actuació a l’escola, recollint els principals trets d’identitat, els objectius que pretenem aconseguir i l’estructura organitzativa que tenim, amb la finalitat d’acompanyar les famílies en l’educació dels seus fills i filles.

[ivan_title title_tag=”h3″ ico_family=”fa fa-” align=”left” c_id=”.vc_1464777732979″ title_css=”color:#bfbfbf;”]DOCUMENTACIÓ[/ivan_title]