La biblioteca al Parvulari

Amb la biblioteca infantil pretenem desenvolupar el gust per la lectura i crear hàbits lectors: