La Innovació com eina per a transformar l’educació

RE- EVOLUCIONAR PER SER FELIÇOS

Què es necessita per a fer-ho possible?

En un món tan canviant, i on les previsions del Fòrum Econòmic Mundial apunten que el 50% de les professions que hi haurà al 2030 encara no es coneixen, és imprescindible preparar als joves amb les competències i habilitats necessàries per adaptar-se als nous escenaris, canvis i reptes que se’ls plantejarà al llarg de la seva vida. És necessària doncs, aquesta mirada global i futurista, posant el focus al canvi metodològic a l’aula i en la persona. És necessària l’evolució del rol de professor, i també, la introducció de sistemes innovadors de detecció, estimulació i reconeixement del seu potencial i d’intercanvi d’idees mitjançant nous estils de lideratge i una adequada gestió del coneixement.

Es defineixen una sèrie d’actuacions clau, algunes de les quals ja s’han posat en marxa:

  • Nou Patronat de la Fundació

  • Creació del projecte Més Joviat

  • Inversió en adaptació i construcció de nous espais.

  • Nou catàleg de llocs de treball