Volem ser exploradors

Avançar en l’autonomia de tot l’equip per investigar, formar-se i crear.

El rol del docent del s XXI és el d’acompanyar. La seva formació parteix del domini de les noves tecnologies, com l’alumnat, que els permeten gestionar una gran quantitat de coneixement. Cal doncs que cada equip defineixi les seves necessitats i explorar com assolir-les i compartir-les de forma sostenible i pràctica.

# ASPECTES

#treball en equip

El nou rol del docent demana de compartir constantment amb altres professionals (a dins i a fora de la Institució), com també d’aprendre amb l’alumnat. S’han d’explorar doncs, noves maneres de distribuir nous rols i funcions en els equips perquè el creixement professional passi a ser una constant en l’exercici de la docència.

#recerca

L’intercanvi d’experiències, les bones pràctiques a dins i a fora de l’escola han de formar part del nostre mètode docent per facilitar així la introducció de nous elements en els projectes.

#creació

Fer, innovar passa a ser un element clau en la nostra manera de fer. Cal treballar amb mentalitat oberta i en equip, per poder agafar dinàmica de voler millorar constantment el què estem fent.

#descoberta

Acció de buscar el que està amagat o era ignorat, però existia. La Innovació no és fer-ho tot nou. És estar segur que hem revisat tot el què hi ha entorn a un repte què volem dur a la pràctica.

#relació

Els lligams que tenim els hem d’aprofitar per descobrir els referents de la Comunitat i connectar-los amb aquesta. Hem d’explorar en nous canals entre alumna, família i professorat, com també amb la societat.

#llibertat

Per exercir-la cal avançar en la capacitat d’elecció, i fer-ho amb sentit i amb respecte propi i als demés. Cal doncs anar guanyant autonomia per decidir, amb respecte al teu propi camí i a la resta.

#compromís

Les obligacions de cadascú, de l’equip i del grup s’han de complir. Només des d’aquest grau de compliment avançarem cap un nou model de docent implicat i integrat en l’aprendre a aprendre.

exploradors