RE- EVOLUCIONAR PER SER FELIÇOS

Aquest nou camí ve marcat per la definició d’una nova visió d’Escola, «Una escola de vida per a un món sostenible», i de quatre canvis als següents nivells: metodològic, d’espais, de lideratge i rols i de gestió i organització.

MésJoviat té com a objectiu dotar d’un Model d’innovació que permeti a l’escola i la seva organització adaptar-se als canvis que ens proposa la societat.