Eines per a la vida 20/21

Eva Bach Cobacho, pionera i promotora de l’educació emocional

  CONFIRMO la meva assistència a la xerrada online de l'Eva Bach:

  APRENENTATGES ESSENCIALS I OPORTUNITATS DE TRANSFORMACIÓ

  Dijous 15 d’abril de 2021 a les 19:30

  Nom*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Relació amb Joviat*

  Telèfon*
  Adreça electrònica*

  * Camps obligatoris

  Has conegut la presentació a:


  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


  Agrupacio-Escolar-Catalana
  somfilo
  erasmus+