2. MINDFULNESS (PLACES COMPLETES)
CARME VILA
Tots els dilluns des del 14 de gener fins el 4 de març de 2019
de 19 a 21 h

Aprèn una eina senzilla i eficaç per estar oberts a l’aquí i a l’ara.

Mare, professora de l’Escola Joviat i facilitadora de Mindfulness (Formació en el Teacher Tranining de Mindfulness i Autocompassió pel MSC). Llicenciada en Enginyeria industrial, màster en Pedagogia Sistèmica, Mestra de Reiki (3r nivell), Practicant de Tai txi i estudiant de Gi Gong.

Viure en Mindfulness o atenció plena consisteix a centrar l’atenció en l’instant present, amb amabilitat i acceptació, observant tot allò que esdevé amb una ment de principiant i deixant de banda els judicis. Aquesta actitud pot modificar la nostra relació amb el món de manera radical, ajudant-nos a ser més compassius amb nosaltres mateixos i els que ens envolten i facilitant-nos la presa de consciència dels nostres pensaments i les nostres emocions. El Mindfulness ens fa adonar que la felicitat és el camí, no el destí.

Preu: 150 €, socis AMPA: 75 €

EINES DE VIDA 18/19

Per inscriure’t:
1r.  Emplenar el formulari d’inscripció
2n. Ingrés al compte ES7121000017560200748651 Caixabank, indicant el nom i cognoms i l’Eina de vida que t’has inscrit

INSCRIPCIÓ: ALIMENTACIÓ CONSCIENT | Gabor Smit | 16/02/2019

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Relació amb Joviat*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

M'INSCRIC A:

Has conegut l'EINA DE VIDA a:

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+