3. ALIMENTACIÓ CONSCIENT
GABOR SMIT
Dissabte, 16 de febrer de 2019
de 9 h a 14 h

Aprèn a relacionar-te de forma sana i positiva amb el menjar.

Diestista, re-educador alimentari i facilitador sistèmic especialitzat en alimentació, pioner en aquesta visió. Realitza menús escolars de la Llar d’Infants, primària i secundària de l’Escola Joviat. Professor de cuina terapèutica i col·laborador amb l’Associació d’Oncologia Integrativa. Ha escrit diverses guies d’alimentació en processos oncològics.

Cada vegada hi ha més consciència de la gran importància de l’alimentació en les nostres vides i en el nostre benestar. Sovint no hi posem la suficient atenció degut a l’elevat ritme diari que ens comporta manca de temps i d’informació. En aquest taller reflexionarem sobre temes com la relació que mantenim amb els aliments i els tipus de gana que tenim en el nostre dia a dia. També veurem quins aliments són indispensables per a una dieta saludable i quins ens afavoreixen més o menys.

Preu: 50 €, socis AMPA: 25 €

EINES DE VIDA 18/19

Per inscriure’t:
1r.  Emplenar el formulari d’inscripció
2n. Ingrés al compte ES7121000017560200748651 Caixabank, indicant el nom i cognoms i l’Eina de vida que t’has inscrit

INSCRIPCIÓ: ALIMENTACIÓ CONSCIENT | Gabor Smit | 16/02/2019

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Relació amb Joviat*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

M'INSCRIC A:

Has conegut l'EINA DE VIDA a:

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+