MuSiCaMi - Escola de música

És l'Escola de música de l’Escola Joviat, creada pels nostres alumnes i per a tothom que hi vulgui participar.

El nostre lema és “Escolta·toca·canta i troba la teva música”

Descarrega’t la fitxa informativa de MuSiCaMi.

DESCARREGA'T FITXA
 • Ensenyament personalitzat
 • Flexibilitat horària
 • Aprenentatge flexible i integral
 • Metodologies actives i participatives
 • Professorat: titulats i auxiliars
 • Programes específics
 • Activitats, audicions, concerts, tallers i corals
 • Formació pràctica
 • Desenvolupament de les capacitats de socialització
 • Personalitat i sensibilitat
 • Descomptes per a famílies
 • Classe de prova gratuïta
 • T’ensenyem a estimar la música

ELS VALORS, EL COMPROMÍS AMB LA QUALITAT, EL PROJECTE I EL PRESTIGI DE JOVIAT:

· Atenció individual i personal
· Coneixem els vostres fills i filles
· Control telefònic per faltes d’assistència o retards

AULES DIGITALS DE JOVIAT EQUIPADES AMB METODOLOGIA 2.0:

· Pissarres digitals
· Canons de projecció
· Plataforma Moodle
· Wifi-fibra òptica
· Aules d’ambdós centres

HORARIS FLEXIBLES I GRUPS REDUÏTS:

· Classes reduïdes
· Franja de migdia i tarda
· Composició dels grups per edats i nivells

SEGUIMENT PERSONALITZAT:

· Tres informes personalitzats per curs
· Informes dividits per competències

PER SER ALUMNE/A DE JOVIAT:

· Matrícula gratuïta
· Els alumnes no s’’han de desplaçar
· Contacte directe entre professors, auxiliars i tutors de l’’Escola
· Franges de migdia per fer les classes d’instruments

Nens i nenes de: Parvulari, Primària i ESO i també a joves de Batxillerat i Cicles Formatius i també a adults.

Contacte

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Estic interessat/da en*:

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.