Dades institucionals

Denominació: JOVIAT
Municipi: Manresa
Adreça: Rubió i Ors, 5-17
Titular del centre: FUNDACIÓ JOVIAT

Última publicació de l’autorització d’obertura: Resolució ENS/1306/2014 de 19 de MAIG de 2014, publicada al DOGC número 6641 a 11 de JUNY de 2014.

Joviat ha estat des dels seus inicis una institució d’iniciativa privada que va fundar en Josep Vilaseca i Atset a Manresa l’any 1960. El setembre del 2012 es reestructura la seva organització i passa a ser Fundació Joviat. Fundació Joviat és l’ens titular, Josep Vilaseca n’és el fundador i president del Patronat i Jordi Vilaseca Brugueras n’és el vicepresident i actual director pedagògic.