Informació i matriculació

Llar d'Infants

MATRICULACIÓ oberta tot l’any

LLAR D'INFANTS

Parvulari, Primària i ESO

Famílies, us convidem a fer una VISITA VIRTUAL I ENTREVISTA PERSONALITZADA per videotrucada des de Parvulari 3 anys fins a 4t d’ESO. Perquè volem tenir el mateix tracte càlid, el màxim de proper i acompanyar-vos en el procés d’informació, de preinscripció i de matriculació.

Per fer l’entrevista personalitzada empleneu el formulari de CONTACTE i quedem per fer la videoconferència. Gràcies

PREINSCRIPCIÓ 20/21 des de Parvulari 3 anys fins a 4t d'ESO

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
Obligatòria 2020/2021: Publicació de l’oferta inicial de places
Per a més informació referent a aquest tema contacteu amb secretariaj2@joviat.cat


CONTACTE:
Gestió Acadèmica
· T. 93 875 41 78, del 13 al 22 de maig de 9:00 a 13:30.
· secretariaj2@joviat.cat
· Muralla de Sant Francesc, 39 MANRESA (Barcelona)


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
· El període de presentació de sol·licituds de preinscripció per als ensenyaments de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria serà del 13 al 22 de maig, ambdós inclosos.
· Les sol.licituds es podran presentar en suport informàtic al web del Departament d’Educació durant tot el període de preinscripció.
· Per els casos que no es pugui  fer la sol·licitud telemàtica ho podran fer de forma presencial al mateix centre del 19 al 22 de maig amb cita prèvia.
· Per a més informació sobre el procés de preinscripció al web “Estudiar a Catalunya”.


DOCUMENTACIÓ:
La documentació que ens heu de fer arribar al centre quan presenteu la preinscripció sigui amb suport informàtic o de forma presencial és la següent:
· Fotocòpia del DNI de l’alumne/a (si en té).
· Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal).
· Fotocòpia de la tarja sanitària de l’alumne/a.
· Fotocòpia del llibre de família.
· Documents que acreditin tot allò que dóna punts.
· Enviament per email del resguard de la sol.licitud formalitzada al centre demanat en 1a opció (en cas de presentar-la amb suport informàtic). Com escola respondrem aquest email justificant la recepció de la sol·licitud per a que la família en tingui constància.


RECOMANACIONS ATENCIÓ PRESENCIAL:
Per aquelles famílies que facin la sol·licitud presencialment, us informem com serà l’atenció presencial:
· Han de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
· Portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar la sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf.
· Recomanem portar mascareta i guants.
· No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER INTERNET:
Instruccions per al formulari en suport informàtic:
1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons “següent” i “anterior” de l’aplicació i no els del navegador.
2. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció “enviament” des de l’última pantalla i s’obté el resguard de la sol·licitud i aquest s’envia, juntament amb la documentació acreditativa escanejada o fotografiada, per correu electrònic a l’adreça electrònica oficial del centre demanat en primera opció.
3 . El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

· Sol·licitud amb suport informàtic

· Modificació de la sol·licitud amb suport informàtic


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PRESENCIALMENT:
Formulari aquí
(Per a casos excepcionals)


Batxillerat

PREINSCRIPCIÓ 20/21 del 27 de maig al 3 de juny de 2020
Informació del procés de preinscripció al web “Estudiar a Catalunya”.
CONTACTE:  secretaria@joviat.cat

Cicles Formatius de Grau Mitjà

PREINSCRIPCIÓ 20/21 del 2 al 8 de juny de 2020
Informació del procés de preinscripció al web “Estudiar a Catalunya”.
CONTACTE:  secretaria@joviat.cat

Cicles Formatius de Grau Superior

PREINSCRIPCIÓ 20/21 del 10 al 17 de juny de 2020
Informació del procés de preinscripció al web “Estudiar a Catalunya”.
CONTACTE:  secretaria@joviat.cat

Tècnics Esportius

Matrícula oberta tot l’any
Informació i matriculació, consultar prova específica
CONTACTE:  secretaria@joviat.cat

Diploma Sommelier

Matrícula oberta
Inici de curs: Setembre
CONTACTE:  secretaria@joviat.cat

Contacte

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Estic interessat/da en*:

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+