Informació i matriculació curs 20/21

Llar d'Infants

Llar d’Infants: MATRÍCULA OBERTA

CONEIX JOVIAT DES DE CASA!

Famílies, us convidem a fer una VISITA VIRTUAL I ENTREVISTA PERSONALITZADA per videotrucada de la Llar d’Infants. Perquè volem tenir el mateix tracte càlid, el màxim de proper i acompanyar-vos en el procés d’informació, de preinscripció i de matriculació.

Per fer l’entrevista personalitzada empleneu el formulari de CONTACTE i quedem per fer la videoconferència. Gràcies

LLAR D'INFANTS

Parvulari, Primària i ESO

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIONS ENSENYAMENTS OBLIGATORIS CURS 20/21
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
Obligatòria 2020/2021:

Gestió Acadèmica | secretariaj2@joviat.cat | de dilluns a divendres, de 9 h a 13.30 h

Batxillerat

M A T R I C U L A C I O N S  |  secretaria@joviat.cat

Cicles Formatius de Grau Mitjà

M A T R I C U L A C I O N S  |  secretaria@joviat.cat

Cicles Formatius de Grau Superior

M A T R I C U L A C I O N S  |  secretaria@joviat.cat

Tècnics Esportius

Matrícula oberta tot l’any
Informació i matriculació, consultar prova específica
secretaria@joviat.cat

Diploma Sommelier

Matrícula oberta
Inici de curs: Setembre

M A T R I C U L A C I O N S  |  secretaria@joviat.cat

Contacte

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Estic interessat/da en*:

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+