Informació i matriculació

IMPORTANT!!!  informació actualitzada 26/03/2020

El Departament d’Educació ajorna tots els tràmits relacionats amb el procediment de preinscripció i matriculació de l’alumnat de tots els ensenyaments, en totes les etapes.

El Departament està treballant per tal que els diferents processos de preinscripció i matriculació es puguin dur a terme amb totes les garanties. Al mateix temps, es treballa per tal d’adequar els tràmits pensant en les circumstàncies actuals.

S’informarà sobre el nou calendari d’actuacions tan aviat com sigui possible.

Llar d'Infants

  • MATRICULACIÓ oberta tot l’any

Parvulari, Primària i ESO

GESTIÓ ACADÈMICA: De dilluns a divendres de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h
Muralla de Sant Francesc, 39 MANRESA (Barcelona) | T. 93 875 41 78 | secretariaj2@joviat.cat

Batxillerat

GESTIÓ ACADÈMICA: De dilluns a divendres de 9 h a 17 h
Folch i Torres, 5-13 de MANRESA (Barcelona) | T. 93 872 69 88 | secretaria@joviat.cat

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Cicles Formatius de Grau Superior

Tècnics Esportius

Diploma Sommelier

  • Matrícula oberta
  • Inici de curs: Setembre

GESTIÓ ACADÈMICA: De dilluns a divendres de 9 h a 17 h
Folch i Torres, 5-13 de MANRESA (Barcelona) | T. 93 872 69 88 | secretaria@joviat.cat

Contacte

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Estic interessat/da en*:

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+