És el servei de l’Escola Joviat que ofereix acompanyament i dóna suport a alumnes, famílies, docents i cuidadors per a millorar el seu benestar emocional.

Entenem la persona en la seva totalitat com a part d’un sistema familiar, social i cultural. Amb aquesta mirada potenciem la Vida en el sentit més ampli, ajudant a crear situacions d’entesa, diàleg, intercanvi, suport, consciència de pertinença i aprenentatge.

Incorporem una mirada amorosa i de respecte per la vida i les circumstàncies de cadascú, acompanyant des de la presència i amb plena confiança.

Si vols rebre informació de les activitats d’UniversJoviat, emplena aquest formulari i rebràs informació de les nostres activitats, gràcies:

  Contacte

  Nom*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Telèfon*
  Adreça electrònica*

  * Camps obligatoris

  Estic interessat/da en*:

  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.

  [c4wp_nocaptcha g-recaptcha-response]


  Agrupacio-Escolar-Catalana
  somfilo
  erasmus+