Escola de vida

La nostra Missió

Una formació al llarg de tota la vida

Som una fundació educativa nascuda l’any 1960, amb un camí que s’inicia a la llar d’infants i segueix en l’etapa de primària,ensenyaments obligatoris i postobligatoris -a distància i presencials-, i formació ocupacional i continuada.

Un projecte educatiu que genera oportunitats d’aprenentatge i de creixement acompanyant 
a alumnat i famílies des de la pedagogia sistèmica.

Una institució compromesa amb la millora contínua i amb una clara vocació de servei que vetlla per aconseguir un clima de confiança i de respecte, construint una relació emocional positiva entre totes les persones de la comunitat educativa

El nostre Nord. La Visió

Una escola de vida per a un món sostenible.

Una escola de vida.
L’escola és un espai biogràfic i narratiu, de convivència i un lloc per generar somnis i plans de vida.

Per a un món sostenible. La persona és el centre de l’educació i des d’aquí, està en constant relació amb el seu entorn (social, econòmic i ecològic). Aquesta relació ha de ser sostenible per garantir l’equilibri i el benestar personal i global. El compromís amb aquesta nova consciència fa que l’escola sigui un organisme ric en salut i esperit, que coopera, intercanvia i aprèn constantment.

El nostre compromís

Establir vincles de confiança amb els infants i les seves famílies.

La veritat, la bondat i la bellesa

Pretenem que l’Escola sigui una comunitat creada a partir del respecte a la identitat de cadascú. Aprendre a viure junts és el gran repte per a totes les persones des dels inicis de la humanització, i per tant, un dels ferms compromisos de l’educació, i l’escola el vol treballar d’una manera creativa i coherent sota el paraigües de la veritat, la bondat i la bellesa.

Prenem la definició de la filosofia clàssica que diu que aquestes són les tres úniques realitats absolutament objectives: Veritat, quan parlem de l’autèntica i única, aquella de la qual no es pot negar l’existència; Bondat, la que pertany a l’essència de l’ànima humana; i Bellesa, l’absoluta, la qual un cop percebuda no pot ser qüestionada.

I amb aquesta mirada, tenim els tres valors que prenem com a guies per a un aprenentatge significatiu, els quals ja formen part de l’ADN Joviat.

GRATITUD, a tot el que la vida ens ha donat i ens dona. “Només un cor agraït aprèn”.

CONFIANÇA, en la vida, en les nostres possibilitats, les de l’alumnat, famílies i companys/es.

RESPONSABILITAT, per ocupar el lloc que correspon a cadascú.

Pretenem que l’Escola sigui una comunitat creada a partir del respecte a la identitat de cadascú. Aprendre a viure junts és un dels grans reptes d’avui per a totes les persones compromeses amb l’educació, treballant d’una manera creativa i coherent.

En base a aquests valors al servei de la vida, gestionem l’energia organitzacional de l’escola amb els seus set eixos i dotze punts de referència.

Es troben representats amb una pintada de murals al llarg d’un tram del carrer de la Muralla St. Francesc, al costat de l’Escola. Tota la Comunitat Educativa -alumnat i famílies, el fundador, mestres, coordinacions i equip directiu-, van pintar els diferents dibuixos, convertint les blanques parets de pedra en l’expressió a color dels valors i punts energètics
de l’Escola.

  1. ARRELS: Un arbre és símbol dels inicis i de l’energia fundacional del centre.
  2. BENESTAR: Té a veure amb el confort, la sostenibilitat i la gestió de les emocions en una Escola de Vida. És a dir, té a veure amb la salut.
  3. VOLUNTAT: Simbolitzada per una senyera damunt les muntanyes de Montserrat i que ens parla de la missió i els propòsits del nostre projecte.
  4. COOPERACIÓ: Ens parla del treball en equip, les noves metodologies i l’atenció a la diversitat des d’una actitud solidària.
  5. EXPRESSIÓ: On tot de sols amb diferents cares ens mostren una nova mirada que enforteix els nostres vincles i relacions.
  6. CONEIXEMENT: Té a veure amb la gestió dels aprenentatges de tots els que formem l’Escola, la presa de decisions i amb com compartim la nostra visió.
  7. COMUNITAT: L’organització avança cap a una consciència social i mediambiental i una comprensió sistèmica de l’escola i del món.
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+