Dades institucionals

Denominació: JOVIAT
Municipi: Manresa
Adreça: Rubió i Ors, 5-17
Titular del centre: FUNDACIÓ JOVIAT

Última publicació de l’autorització d’obertura: Resolució ENS/1316/2018 de 29 de JUNY de 2018, publicada al DOGC número 7662 a 12 de JULIOL de 2018.

Joviat ha estat des dels seus inicis una institució d’iniciativa privada fundada per Josep Vilaseca i Atset a Manresa l’any 1960. El setembre del 2012 es reestructura i passa a ser Fundació Joviat. El president i actual director general és Jordi Vilaseca Brugueras.

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+