És la nostra escola d’idiomes, per adolescents, joves i persones interessades que volen aprendre o millorar l’anglès, el francès o l’alemany.

Missió

Ser una eina indispensable de present que cobreixi una necessitat futura, garantint el nivell de l’idioma triat i en el cas concret de d’anglès el nivell del First Certificate amb el reconeixement de Cambridge English Language Assessment (demanat als alumnes per poder obtenir un títol universitari). La composició dels grups és per nivells i les classes són impartides per l’equip d’idiomes de Joviat amb un tracte totalment personalitzat.

A qui va dirigit

A alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i a totes les persones interessades en aprendre o millorar l’anglès, el francès o l’alemany.

Exàmens Oficials de Cambridge KET, PET, First Certificate i CAE

La convocatòria d’exàmens del curs es realitza al mes de juny.

Anglès, Francès i Alemany a partir de 16 anys.

 • 2 sessions de 90’ a la setmana
 • Preparació de l’examen oficial en un o dos anys segons nivell
 • 2 franges horàries a escollir
 • Examen intern gratuït al final de curs
 • Imprescindible fer prova de nivell per alumnes de nova incorporació
 • Grups reduïts: entre 8 i 11 alumnes (mínim 8 persones per obrir grup)
 • Inici: octubre i finalització: juny

hi trobaràs…

 • Els valors, el compromís amb la qualitat, el projecte i el prestigi de Joviat
 • Atenció individual i personal
 • Coneixem els vostres fills i filles
 • Control telefònic per faltes d’assistència o retards
 • Llarga experiència en exàmens oficials de Cambridge

 

Aules digitals de Joviat equipades amb metodologia 2.0

 • Pissarres digitals
 • Canons de projecció
 • Plataforma Moodle
 • Wifi · fibra òptica
 • Aules d’ambdós centres

 

Horaris flexibles i grups reduïts

 • Classes reduïdes
 • Migdies i tardes
 • La composició dels grups és per nivells

 

Seguiment personalitzat

 • 3 informes personalitzats per curs
 • Informes dividits per competències
 • Examen gratuït intern al final de cada curs amb l’objectiu de simular exàmens oficials

 

Per ser de Joviat tens

 • Matrícula gratuïta
 • Evitem que els alumnes es desplacin
 • Contacte directe entre teachers i tutors dels alumnes · Franges de migdia per als grups Young learners

Sol·licitud informació d’Okschool

* Camps obligatoris

Contacte

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Estic interessat/da en*:

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.