Mesures COVID-19 FPintegrada

Alumnat, professorat i personal de l’escola haurà de complir les mesures d’higiene i seguretat establertes.

CANAL SALUT. Coronavirus
EL BLOG D’INFERMERIA D’ALTHAIA


Pla d’organització de centre | Joviat Folch i Torres


DECLARACIÓ RESPONSABLE que s’ha de signar i lliurar-la al tutor/a::
·
Declaració responsable -18
·
Declaració responsable +18


Comprovació de símptomes


GESTIÓ DE CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS, Departament Salut Curs 2021-2022 (3 de setembre de 2021)


Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització per a la prevenció de contagi, el Departament d’Educació recomana que el mateix alumnat col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats, abans de deixar l’espai i així possibilitar el seu nou ús en bones condicions.


La Comissió de Salut a l’Escola que ens acompanyaran i assessoraran a l’hora de prendre les decisions. Els membres experts d’aquesta Comissió són:

· Pilar Puig, infermera referent del CAP de Sant Andreu
· Maria Martí, infermera i membre del Patronat de l’Escola
· Montse Batlle, metgessa i presidenta de l’AFA
· Beatriz Maldonado, infermera i professora d’Emergències Sanitàries
· Alberto Martín, infermer i professor de l’Àrea Sanitària

I com a membres de l’equip directiu de l’Escola: Jordi Vilaseca i Gemma Guerra.