Circulars curs 2022-2023

Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

G M   I N F O R M À T I C A 
GM Sistemes Microinformàtics i xarxes   –>  informació curs 22-23
GM Sistemes Microinformàtics i xarxes 1r   –>  llistat de llibres i materials
GM Sistemes Microinformàtics i xarxes 2n   –> llistat de llibres i materials

G M   S A N I T A T 
GM Cures Auxiliars d’Infermeria  –>  Informació curs 22-23
GM Cures Auxiliars d’Infermeria  1r   –>  llistat de llibres i materials

GM Emergències Sanitàries   –>  informació curs 22-23
GM Emergències Sanitàries 1r   –>  llistat de llibres i materials
GM Emergències Sanitàries 2n   –>  llistat de llibres i materials

GM Farmàcia i Parafarmàcia   –>  informació curs 22-23
GM Farmàcia i Parafarmàcia 1r   –>  llistat de llibres i materials
GM Farmàcia i Parafarmàcia 2n  –>  llistat de llibres i materials
GM Farmàcia i Parafarmàcia   –>  Instruccions llibres digitals Altamar

Beques del Ministeri
Infografia pas a pas del procés de les beques generals del Ministeri d’Educació.
Beques NEE per a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

G S   A D M I N I S T R A C I Ó
GS Administració i finances  –>  informació curs 22-23
GS Administració i finances 1r i 2n –> llistat de llibres i materials, inclòs a la informació curs

G S   I N F O R M À T I C A
GS Desenv. d’aplicacions multiplataforma, perfil professional Videojocs i oci digital 1r   –>  informació inici curs 22-23
GS Desenv. d’aplicacions multiplataforma, perfil professional Videojocs i oci digital 1r   –> llistat de material
GS Desenv. d’aplicacions multiplataforma, perfil professional Videojocs i oci digital 2n   –> llistat de material

G S   S A N I T A T
GS Dietètica  –>  informació curs 22-23
GS Dietètica 1r  –> llistat de material
GS Dietètica 2n –> llistat de material
·SDIE1-Sortida als Horts de Sant Benet de Bages (07/11/2022)

GS Higiene bucodental 1r –>  informació curs 22-23
GS Higiene bucodental 1r –> llistat de material
GS Higiene bucodental 2n –> llistat de material

GS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear 1r –> informació curs 22-23
GS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear 1r –> llistat de material
GS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear 2n –> llistat de material 

GS Laboratori clínic i biomèdic 1r –>  informació curs 22-23
GS Laboratori clínic i biomèdic 1r –> llistat de material
GS Laboratori clínic i biomèdic 2n –> llistat de material

Beques del Ministeri
Infografia pas a pas del procés de les beques generals del Ministeri d’Educació.
Beques NEE per a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

GM i GS Activitats físiques i esportives  –>  Informació curs 22-23
GM i GS Activitats físiques i esportives  –>  No hi ha llistat de llibres i materials

Beques del Ministeri
Infografia pas a pas del procés de les beques generals del Ministeri d’Educació.
Beques NEE per a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

G M  A G R À R I A
GM Activitats eqüestres  –>  informació curs 22-23
GM Activitats eqüestres  –>  materials 

G S  A G R À R I A
GS Ramaderia Manresa –->  informació curs 22/23
GS Ramaderia Manresa   –>  materials

Beques del Ministeri
Infografia pas a pas del procés de les beques generals del Ministeri d’Educació.
Beques NEE per a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

GS Ramaderia Les Tanques  –> informació curs 22/23
GS Ramaderia –> llistat de material

Beques del Ministeri
Infografia pas a pas del procés de les beques generals del Ministeri d’Educació.
Beques NEE per a l’alumnat amb necessitats educatives especials.