Programa singulars Bages Jove Inserlab 4

Projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu en el marc de la iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil, regulat per l’ordre TSF/3520/2019 i modificada per l’Ordre EMT/194/2021, de 15 d’octubre.

Tipus de formació

Certificat de professionalitat.

Adreçat a:

Joves de 16 a 29 anys
Situació d’atur o millora d’ocupabilitat (DONO)
Motivats i amb ganes d’aprendre

Itinerari formatiu:

Curs d’auxiliar en cuina + Curs en fonaments en robòtica
Curs de fabricació mecànica + Curs en fonaments en robòtica

Model formatiu:

Teòric i pràctic, amb pràctiques a l’empresa. Amb aquest projecte es generen sinergies entre sectors tradicionals com a hostaleria i mecànica, i innovadores, com la Indústria 4.0. L’objectiu és formar nous professionals amb capacitats per cobrir futures demandes del mercat i fomentar el talent dels joves.

Contingut didàctic:

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT “OPERACIONS BÀSIQUES D’AUXILIAR DE CUINA” (390 HORES)
Curs d’auxiliar de cuina especialitzat en hoteleria i restauració. Mitjançant una formació homologada, podràs treballar preelaborant aliments, preparant i presentant elaboracions culinàries senzilles i assistir en la preparació d’elaboracions més complexes com a auxiliar de cuina. Amb pràctiques en empreses!

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT “OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ MECÀNICA” (480 HORES)
Curs de fabricació mecànica especialitzat en Indústria 4.0. Mitjançant una formació homologada, podràs treballar realitzant operacions bàsiques de fabricació, així com cooperar i donar assistència en els processos de mecanització, muntatge i fundició automatitzats, seguint criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient. Amb pràctiques en empreses!

FORMACIÓ EN FONAMENTS DE ROBÒTICA (50 HORES)
Curs de robòtica on podràs adquirir coneixements bàsics de programació i posada en marxa d’un robot.

Què és el programa Singulars?

L’objectiu dels Projectes Singulars és reforçar l’ocupabilitat de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, mitjançant la realització d’actuacions encabides en el que determina el Pla Nacional d’Implementació de la Garantia Juvenil.
El Programa Singulars Bages Jove Inserlab 4.0 ofereix un model de formació ocupacional a joves amb en situació de vulnerabilitat, que han deixat els estudis de forma prematura o no troben feina, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat i les seves competències professionals. A través de l’acompanyament formatiu i d’orientació, treballem per una major inserció laboral. Dins d’aquest programa subvencionat, es proposen accions de formació professional, així com d’orientació laboral a través d’un tutor/a que ofereix servei d’acompanyament als joves. L’objectiu és que aquests joves s’insereixin al món laboral i/o que retornin al sistema educatiu mitjançant una metodologia pràctica i vivencial de formació segons el seu perfil.

En aquest programa donem formació a joves de 16 a 29 anys que volen formar-se com a ajudants de cuina, en el sector de la indústria 4.0 a través de mòduls de robòtica, impressió 3D, realitat augmentada i realitat virtual.

Inscripcions:

CIO Manresa  |  T. 93 877 64 90  |  cio@ajmanresa.cat

Joviat FPIntegrada | fcfo@joviat.cat
T. 93 872 69 88 | C. Folch i Torres, 5-13 | 08241 Manresa

  Desitjo rebre informació:

  Nom interessat/da*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Telèfon*


  Adreça electrònica*

  Especifica els cursos que vols rebre informació*

  * Camps obligatoris

  Ens has vist a:
  Ens coneix per:
  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.

  [c4wp_nocaptcha g-recaptcha-response]